NB! Denne listen er utdatert og blir ikke vedlikeholdt!

"Blå listan" - ett bidrag till samarbete inom hörsel/dövundervisningen i Norden

Her finner du adresser til skoler, foreninger og institusjoner.

DANMARK

Døvelærerorganisation

DANSK PÆDAGOGISK AUDIOLOGISK SELSKAB Klarinetvej 2 4700 Næstved Tlf.: 41 90 57 22 Organisationer
DANSKE DØVES LANDSFORBUND Snaregade 12, 1. sal, 1205 København K Tlf: 35 24 09 10, Tekstlf: 35 24 09 15, Fax: 35 24 09 20, E-mail: ddl@deaf.dk DANSKE DØVES-IDRÆTSFORBUND Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Tlf: 43 26 20 89, Fax: 43 26 20 90, E-mail: ddi@deafsport.dk DANSKE DØVES UNGDOMSFORBUND Snaregade 12, 1, 1205 København K Tlf: 35 24 09 12, Teksttlf: 35 24 09 15, Fax: 35 24 09 20 FORÆLDREFORENINGEN "BONAVENTURA" Barrit Langgade 151, 7150 Barrit Tlf.: 75 69 18 85, Fax: 75 69 18 84, E-mail: dittemor@worldonline.dk HØREHÆMMEDE BØRNS FORÆLDREFORENING Formand: Jan Olesen Vestergårdsvej 48, 2. tv; 2600 Glostrup, Tlf: 76720122 E-mail: jo@h-b-f.dk deCIbel - Landsforeningen for Cochlear Implanterede børn Formand: Anne Mose, Ballerumvej 113, tv., 7700 Thisted, Tlf:9799 5658 E-mail: formand@decibel.dk HØREFORENINGEN Kløverprisvej 10B, 1, 2650 Hvidovre Tlf: 36 75 42 00, Teksttlf: 36 38 85 72, Fax: 36 36 85 80, E-mail: mail@hoereforeningen.dk Formand: Søren Dalmark DANSKE DØVBLINDEFØDTES FORENING Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre Tlf: 22 89 62 99 FORENINGEN AF DANSKE DØVBLINDE Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre Tlf: 36 75 20 96, Teksttlf: 36 48 50 96, Fax: 36 38 85 85, E-mail: fddb@fddb.dk Materialefremstilling MATERIALECENTRET Kollegievej 1, 9000 Aalborg Tlf: 99 31 87 00, Fax: 98 14 71 77, E-mail: matcen@matcen.dk Centerleder: Erik Dissing DØVEFILM VIDEO Vermundsgade 38 B st th, 2100 København Ø Tlf: 35 82 10 55, E-mail: deaftv@deaftv.dk Forskning og tegnsprogsundervisning
CENTER FOR TEGNSPROG OG TEGNSTØTTET KOMMUIKATION - KC - KØBENHAVN Kastelsvej 60, 2100 København Ø Tlf: 35 25 38 60, Fax: 35 25 38 62, E-mail: kc@kc.dk Centerchef: Nina Palle CENTER FOR TEGNSPROG OG TEGNSTØTTET KOMMUIKATION - KC - ÅRHUS Engtoften 5-7, 8260 Viby J Tlf: 86 11 88 99, Fax: 86 11 88 94, E-mail: kc-aarhus@kc.dk Afdelingsleder: Anne Steensgaard Videnscentre VIDENSCENTRET FOR DØVBLINDEBLEVNE Generatorvej 2A, 2730 Herlev Tlf: 44 39 11 75, Teksttelefon: 44 39 11 10, Fax: 44 39 11 79 E-mail: dbcent@dbcent.dk VIDENSCENTER FOR DØVBLINDEFØDTE Sohngaardsholmsvej 61, 9000 Aalborg Tlf:41 93 24 65 E-mail: vcdbf@servicestyrelsen.dk VIDENSCENTER FOR HØREHANDICAP Kongevejen 256, 2830 Virum Tlf. 45 11 41 71 E-mail: videnscenter@hoerehandicap.dk NORDISK UDDANNELSESCENTER FOR DØVBLINDEPERSONALE Slotsgade 8, 9330 Dronninglund Tlf: 96 47 16 00, Fax: 96 47 16 16, E-mail: nud@nud.dk Undervisning af voksne døve og døvblinde THI KompetenceCenter, Tale- og høreinstituttet Underviser og rådgiver børn og voksne med tale/høre vanskligheder. Har tillige undervisningstilbud til voksne tegnsprogede døve. E-mail: thi@hav1.regionh.dk HØREINSTITUTTET - REGION NORDJYLLANDS Havrevangen 1, 2. sal, 9000 Aalborg Tlf.: 96 31 35 00, fax.: 96 31 35 35 E-mail: hoere@rn.dk UNDERVISNING AF VOKSNE DØVE Grønlandstorvet 14, 1., 9210 Aalborg SØ Tlf: 98 14 27 76, Tekstlf: 98 14 27 24, Fax: 98 14 27 24, Mobiltlf: 23 27 17 24 E-mail: voksenuvl@post.tele.dk Leder/voksenuv.: Åse Nørgaard UNDERVISNING AF DØVE INDVANDRERE, VU-KC Center for Tegnsprog og Tegnstøttet kommunikation Kastelsvej 60, 2100 København Ø Tlf: 35 25 38 60, Teksttlf: 35 25 38 61, Faks: 35 25 38 62, E-mail: kc@kc.dk DHO (Døves og Hørehæmmedes Oplysningsforbund) Sønderbakken 1, Gjellerup, 7400 Herning
Tlf: 51 50 43 88 VIDENSCENTER FOR SPECIALPÆDAGOGIK Birkebjerg Allé 3, 4700 Næstved,
Tlf.: 55 77 37 11, Fax.: 55 77 37 08
E-mail: visp@stam.dk CSV - CENTER FOR SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE Frankrigsgade 4, 2300 København S Tlf: 32 86 06 86, Teksttlf: 32 58 32 32, Fax: 32 86 06 80 E-mail: csv@csv.dk BRUNHØJSKOLEN Holbæk Have 11, 4300 Holbæk Tlf: 59 43 49 96, Fax: 59 43 43 96, E-mail: brunhoejskolen@vestamt.dk Vejledning og undersøgelse BØRNEKLINIKEN (For tale- og hørehæmmede) Kristianiagade 13, 2100 København Ø Tlf: 33 17 38 66, Teksttlf: 35 26 01 40, Fax: 33 17 38 94 FREDERICIASKOLENS BØRNEHØRERÅDGIVNING Vejledning af døve og hørehæmmede småbørn og skolebørn Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Tlf: 79 20 11 00, Teksttlf: 76 20 11 28, Fax: 76 20 11 20 E-mail: fredericiaskolen@fredericiaskolen.dk Afdelingsleder: Annette Bonde Nielsen, E-mail: abn@fredericiaskolen.dk DØVBLINDECENTRET Sohngårdsholmsvej 59, 9000 Aalborg Tlf: 99 31 89 00 (99 31 87 00), Fax: 98 14 73 44, E-mail: dbc@dbc.nja.dk AALBORGSKOLENS VEJLEDNINGSAFDELING FOR DØVE OG HØREHÆMMEDE SMÅBØRN Kollegievej 1, 9000 Aalborg Tlf: 99 31 87 71, Fax: 98 14 71 77, Afdelingsleder: Ole Andersen, E-mail: ask.oa@nja.dk SKOLEKONSULENT FOR HØREHÆMMEDE I NORDJYLLANDS AMT Aalborgskolen, Kollegievej 1, 9000 Aalborg Tlf. 96 35 12 64 Skolekonsulent: Karsten Vestergaard, E-mail: amt.nja@nja.dk Døveskoler CENTER FOR HØRETAB Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Tlf: 76 20 11 00, Teksttlf: 76 20 11 00, Fax: 76 20 11 20, E-mail: cfh@cfh.dk Institutionsleder Svend Erik Hansen, E-mail: seh@cfh.dk Skoleafdeling: Anette Thiesen, E-mail: at@cfh.dk Elevhjemsafdeling: Susanne Lemming, E-mail: sl@cfh.dk Rådgivnings- og uddannelsesafdelingen: Annette Bonde Nielsen, E-mail: abn@cfh.dk SKOLEN PÅ KASTELSVEJ Kastelsvej 58, 2100 København Ø Tlf: 35 42 26 62, Fax: 35 38 56 62, E-mail: mail@spk.kk.dk NYBORGSKOLEN, Landsdækkende kompetencecenter for unge med høretab Vestergade 7, 5800 Nyborg Tlf: 65 31 01 79, Teksttlf: 65 31 56 51, Fax: 65 30 21 79 E-mail: nyborgskolen@soc.regionsyddanmark.dk AALBORGSKOLEN, Specialskole og vejledningscenter for børn og voksne med høretab Kollegievej 1, 9000 Aalborg Tlf: 99 31 87 00, Fax: 98 14 71 77, E-mail: aalborgskolen@rn.dk Centre for Specialundervisning med klasser for hørehæmmede GRUPPEORDNINGEN BALLERUP Høreklasser på Rugvængets skole, Rugvænget 10, 2750 Ballerup Tlf: 44 77 32 77 E-mail: rugvaengetsskole@balk.dk SPECIALUNDERVISNINGSCENTRET ESBJERG Danmarksgade skole, Danmarksgade 53, 6700 Esbjerg Tlf: 79 15 73 00 Tale/hørecentret Tlf: 79 15 73 04 SPECIALUNDERVISNINGSCENTRET HERNING Høreklasser på Brændegårdskolen, Brorsonsvej 4, 7400 Herning Tlf: 97 12 39 66, Fax: 97 12 94 58, E-mail: bre@herning.dk Centerleder: Skoleinspektør Jonna Jensen Funktionslærer: Bodil Mendgaard SPECIALUNDERVISNINGSCENTRET FYNS AMT Høreklasser på Ejbyskolen, Ejby Kirkevej 15, 5220 Odense SØ Afdelingsleder: Elise Pedersen, Tlf: 66 11 44 44, Fax: 66 12 66 30 SPECIALUNDERVISNINGSCENTRET RINGSTED Centerklasserne på Sdr. Parkskolen, Ahorn Allé 48, 4100 Ringsted Tlf: 57 62 73 90, Teksttlf: 57 61 54 03, Fax: 57 61 51 08 Kst. Afdelingsleder: Leif Dysted SPECIALUNDERVISNINGSCENTRET VEJLE Høreklasser på Damhavens skole, 7100 Vejle Tlf: 75 82 05 77 Pædagogisk konsulent: Birger Mayland, Tlf: 75 81 56 54, Fax: 75 81 47 44 SPECIALUNDERVISNINGSCENTRET ÅRHUS Høreklasser på Møllevangskolen, Fuglebakkevej, 8210 Århus V Tlf: 87 44 71 71 Afdelingsleder: Minna Sørensen Efterskole tilbud for grupper af hørehæmmede BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE Bråskovgårdvej 59, 8783 Hornsyld Tlf: 75 68 73 22, Fax: 75 68 83 01, E-mail: braaskovgaard@braaskovgaard-efterskole.dk Forstander: Peter Dam Frijsenborg Ungdomsskole Finlandsvej 5, 8450 Hammel Tlf: 86 96 13 00, Fax: 86 96 95 48, E-mail: info@fus.dk Højskole og kursuscenter Castberggård, døves højskole og kursuscenter Østerskovvej 1, Urlev, 8722 Hedensted Tlf: 75 68 79 00, Text tlf.: 76 58 73 02, Fax: 75 68 77 99 Chefforstander: Ole Vestergaard, E-mail: ov@cbg.dk Institutioner for døve CENTER FOR DØVE Generatorvej 2A, 2730 Herlev Tlf. 44 85 60 60, Teksttlf. 44 85 60 06, Fax 44 85 60 00 E-mail: cfd@cfd.dk Centerchef: Bruno Madsen CENTER FOR DØVE - REGION ØST Generatorvej 2 A, 2730 Herlev. Tlf. 44 85 60 40, Teksttlf. 44 85 66 01, Fax. 4 485 60 77 E-mail: kons.afd@cfd.dk Jagtvej 223, 2100 København Ø. Tlf. 39 27 23 22, Teksttlf. 39 27 30 61, Fax. 39 27 06 64 E-mail: kobenhavn@cfd.dk CENTER FOR DØVE - REGION DØGN Oktobervej 22, 2730 Herlev, Tlf. 44 85 60 60, Fax 44 85 60 00 E-mail:hk@cfd.dk CENTER FOR DØVE - REGION VEST Danmarksgade 4, 2., 7000 Fredericia. Tlf. 76 20 61 00, Teksttlf. 76 20 61 10, Fax 76 20 61 01. E-mail: fredericia@cfd.dk Rugårdsvej 48, 5000 Odense. Tlf. 63 11 98 00, Teksttlf. 63 11 98 01, Fax: 63 11 98 02. E-mail: odense@cfd.dk Niels Ebbesens Gade 19, 1., 9000 Aalborg. Tlf. 96 33 82 00, Teksttlf. 96 33 82 01, Fax 96 33 82 02. E-mail: aalborg@cfd.dk Jægergårdsgade 66, 8000 Århus C. Tlf. 86 20 45 00, Teksttlf. 86 20 45 10, Fax 86 20 45 01. E-mail: aarhus@cfd.dk CENTER FOR DØVE - TOLKE Tolkeadministrationen, Jagtvej 223, 2100 København Ø. Tlf. 39 27 29 28, Teksttlf. 39 27 6732, Fax. 39 27 82 57. E-mail: tolk-kbh@cfd.dk Danmarksgade 4, 2., 7000 Fredericia. Tlf. 76 20 61 00, Teksttlf. 76 20 61 10, Fax 76 20 61 01. E-mail: fredericia@cfd.dk Rugårdsvej 48, 5000 Odense. Tlf. 63 11 98 00, Teksttlf. 63 11 98 01, Fax: 63 11 98 02. E-mail: odense@cfd.dk Niels Ebbesens Gade 19, 1., 9000 Aalborg. Tlf. 96 33 82 00, Teksttlf. 96 33 82 01, Fax 96 33 82 02. E-mail: aalborg@cfd.dk Jægergårdsgade 66, 8000 Århus C. Tlf. 86 20 45 00, Teksttlf. 86 20 45 10, Fax 86 20 45 01. E-mail: aarhus@cfd.dk Døgninstitutioner CENTER FOR DØVE - REGION DØGN - Fem botilbud til døve og døvblinde Oktobervej 22, 2730 Herlev, Tlf. 44 85 60 60, Fax 44 85 60 00 E-mail:hk@cfd.dk Døvblindehuset - et specialpædagogisk botilbud for voksne døvblindfødte med ”indbygget” daghjem. Wesselsmindevej 11, 2850 Nærum. Tlf. 45 80 04 63. Fax 45 80 07 98.
E-mail: dovblindehuset@cfd.dk Oktobervej - et socialpædagogisk døgntilbud i tegnsprogsmiljø til voksne døve og døvblinde, som har brug for særlig støtte. Oktobervej 22, 2730 Herlev. Tlf. 44 85 60 60. Teksttlf. 44 85 60 05. Fax 44 85 60 99. E-mail: hk@cfd.dk Ungdomshuset - et specialpædagogisk botilbud for unge døve med autisme. Oktobervej 24, 2730 Herlev. Tlf. 44 85 60 80. Teksttlf. 44 85 60 08. Fax 44 85 60 08. E-mail: jgh@cfd.dk Egebækhus - i Nærum er et botilbud med omsorg og pleje i et tegnsprogsmiljø. Egebækvej 159, 2850 Nærum. Tlf. 45 56 00 20. Teksttlf. 45 56 00 23. Fax 45 56 00 24. E-mail: hk@cfd.dk Nyborg - rummer 10 boliger til flerhandicappede døve Oktobervej 22, 2730 Herlev. Tlf. 44 85 60 60. Fax 44 85 60 00. E-mail: hk@cfd.dk
Amtslige institutioner der tilbyder tale- og høreundervisning Kommunikationscentret - Bornholms Amt Lillevangsvej 6, 3700 Rønne Tlf.: 56 95 51 01 E-mail: kommunikationscentret@brk.dk Kommunikationscentret - Frederiksborg Amt Skansevej 2D 3400 Hillerød Tlf: 48 24 22 00 E-mail: kc@fa.dk Tale- og Høreinstituttet - Københavns Amt Administration Rygårds Allé 45, 2900 Hellerup Tlf: 45 11 46 00, Fax: 45 11 46 90 E-mail: thi@uk.kbhamt.dk Center for Specialundervisning for Voksne - Københavns Kommune Frankrigsgade 4 2300 København S. Tlf.: 32 86 06 86, Tekst tlf.: 32 58 32 32, Telefax: 32 86 06 80 E-mail: csv@csv.dk Center for Specialundervisning - Høreundervisningen - Roskilde Amt Ny Østergade 7,1., 4000 Roskilde Tlf. 46 33 53 50 E-mail: csu@ra.dk Videnscenter for Specialpædagogik - Storstrøms Amt Birkebjerg Allé 3, 4700 Næstved, Tlf.: 55 77 37 11, Fax.: 55 77 37 08 E-mail: visp@stam.dk Tale-Høre-Syn; Institut for Kommunikation - Vestsjællands Amt Center for Hjælpemidler og Kommunikation - Sønderjyllands Amt Bjergparken, Bjerggade 4 B, 6200 Aabenraa Telefon: 73 63 18 00, Fax: 73 63 18 12, Teksttelefon: 73 63 18 10 E-mail: chk@chk.sja.dk Kommunikationscentret - Ribe Amt Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 79 88 60 00, Fax 79 88 61 74 E-mail: ribeamt@ribeamt.dk Center for Kommunikation og Hjælpemidler - Vejle Amt Vestre Engvej 56, 7100 Vejle Telefon: 79 43 60 60, Telefax: 79 43 60 00, Teksttelefon: 79 43 60 16 E-Mail: ckhm@ckhm.vejleamt.dk Center for Kommunikation - Ringkøbing Amt Gl. Landevej 53E 7400 Herning Tlf. 97 21 26 55, Tekst tlf. 97 21 41 51, Fax. 97 22 39 08 e-mail: cfk@ringamt.dk Høreinstituttet - Århus Amt Peter Sabroes Gade 10, 8000 Århus C Telefon 86 13 71 22, Fax 86 19 34 97, Teksttelefon 86 13 73 09 E-mail: hiaarhus@as.aaa.dk Taleinstituttet - Nordjyllands Amt Borgmester Jørgensens Vej 2, 9000 Aalborg Tlf.: 98 14 41 44, Fax: 98 14 78 44 E-mail: nat.nat@nja.dk Høreinstituttet - Nordjyllands Amt Havrevangen 1, 2. sal, 9000 Aalborg Tlf.: 96 31 35 00, Fax.: 96 31 35 35 E-mail: hi@inst.nja.dk


FINLAND

Lärarorganisation

KUUROJEN JA SOKEAIN OPETTAJAIN LIITTO
Haukkarannan koulu
Haukkalantie 11, 40740 Jyväskylä, Finland
Tel: 358 14 334 3200, Fax: 358 14 334 3223


Organisation för döva

KUUROJEN LIITTO RY (DÖVAS FÖRBUND RF)
Ilkantie 4, 00400 Helsingfors, Finland
Tel: 358 9 58031, Fax: 358 9 580 3770
E-mail: fornamn.tillnamn@kl-deaf.fi
Verksamhetsledare: Liisa Kauppinen, E-mail: liisa.kauppinen@kl-deaf.fi

KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖ (DÖVAS SERVICESTIFTELSE)
Ilkantie 4, Post Box 62, 00401 Helsingfors
Tel: +358 9 580 31, Texttelefon 358 9 580 3651, Fax +358 9 5803 657
E-mail: kuurojen.palvelusaatio@kuurojenpalvelusaatio.fi


Statliga skolor för döva och hörselskadade

MIKAEL-KOULU
Liuskekatu 1, 50100 Mikkeli, Finland
Tel: 358 15 320 320, Fax: 358 15 213 108
Rektor: Veijo Suhonen, Tel: 358 50 550 7024
E-mail: veijo.suhonen@mkvk.fi

HAUKKARANNAN KOULU
Haukkalantie 11, 40740 Jyväskylä, Finland
Tel: 358 14 334 3200, Fax: 358 14 334 3223
Rektor: Esa Salovius, Tel: 358 50 553 8513
E-mail: esa.salovius@haukkaranta.fi

OULUN KUULOVAMMAISTEN KOULU
ULEÅBORGS SKOLA FÖR HÖRSELSKADADE
Lossikuja 6, 90500 Oulu, Finland
Tel: 358 8 561 2100, Fax: 358 8 554 5034
E-mail: ouku@kvk.otol.fi


Specialpedagogiskt resurscenter

SPERES
Kajsaniemigatan 3B 13, 00100 Helsingfors, Finland
Telefon: +358 9-278 1102, Fax: +358 9-6980 339
E-mail: annina.jansson@speres.net


Folkehøgskole

KUUROJEN KANSANOPISTO (DÖVAS FOLKHÖGSKOLA)
PB 61, 00401 Helsingfors

TURUN KRISTILLINEN OPISTO (TURUN KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLA)
Lustokatu 7
20380 Turku/Åbo


FÆRØERNE

SERNÁMSDEPILIN
á Frælsinum 32, FO - Tórshavn
Tlf: 31 45 22, Fax: 31 01 96, 
E-mail: sernamsdepilin@snd.fo
Skoleleder: Jan Christiansen


GRØNLAND

TUSILARTUT ATUARFIAT - DØVESKOLEN
Makkorsip Aqq. 4, Postboks 470, 3911 Sisimiut
Tlf: +299 86 61 88, Fax: +299 86 68 16
E-mail: qilalugaq@greennet.gl

TUSILARTUNUT SIUNNERSUISARFIK - KONTORET FOR DØVE
Postboks 268, 3911 Sisimiut
Tlf: +299 86 52 87, Fax: +299 86 55 00, E-mail: deafgree@greennet.gl
Døvekonsulenter: Louise Skifte og Amos Frederiksen


ISLAND

Lærerorganisasjoner

Fagfélag um menntun heyrnarlausra og heyrnarskertra
Adresse: Vesturhlídarskóli v/Vesturhlid, 105 Reykjavík
Tlf: 551 6755 (Tal/text), Fax: 561 6750


Organisasjoner

Félag heyrnarlausra (Islandske Døves Landsforbund)
Suðurlandsbraut 24 - 108 Reykjavík
Tlf: 561 3560 (Tal/text), Tlf: 551 3259 (Text), Fax 551 3567
E-mail: deaf@deaf.is


Forældreforeningen

Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra
Laugavegur 103, 101 Reykjavík
Tlf: 553 5897/561 3560 (Tal/text), Fax: 553 5897/551 3567


Grunnskole

Hlíðaskóli 
Hamrahlíð 2, 105 Reykjavík
Tlf: 552 5080 - Fax: 551 5903
E-post: hlidaskoli@hlidaskoli.is


Kommunikationscenter

SAMSKIPTAMIDSTÖD HEYRNARLAUSRA OG HEYRNARSKERTRA
(kommunikationscenter för döva och hörselskadade)
Húsi Sjómannaskolans, v/Háteigsvei, 105 Reykjavík
Tlf: 562 7702 (Tal), 562 7789 (Text), 562 7738 (Tolketjenesten), Fax: 562 7714
E-mail: shh@shh.is
Leder: Velgerdur Stefánsdóttir
Forening for hørselskadede
Félagið Heyrnarhjálp
Snorrabraut 29, 105 Reykjavík Tlf: 551 5895 (Tal/text), Fax: 551 5835 E-mail: heyrnarhjalp@centrum.is Høre og Taleinstittutet HEYRNAR- OG TALMEINASTÖD ÍSLANDS Háaleitisbraut 1, 105 Reykjavík Tlf: 581 3855 (Tal), 581 3854 (Text), Fax: 568 0055 E-mail: hti@hti.is Den Islandske Døvblinde forening DAUFBLINDARFÉLAG ÍSLANDS Hamrahlíd 17, 105 Reykjavík Tlf: 553 6611 (Tal), Fax: 553 6612


NORGE

Lærerorganisasjoner
NORSK AUDIOPEDAGOGISK FORENING Organisasjoner for hørselshemmede NORGES DØVEFORBUND Besøksadresse: Grensen 9, 0159 Oslo Teksttelefon: 23 31 06 40, Sentralbord: 23 31 06 30, Faks: 23 31 06 50 E-post: post@doveforbundet.no HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND Brynsveien 13, 0677 Oslo, Postboks 6652 Etterstad, 0609 Oslo Tlf: 22 63 99 00, Faks: 22 63 99 01, Teksttlf: 22 63 99 12 E-post: hlf@hlf.no Statlig spesialpedagogisk støttesystem Hørselshemmede AKS (ANDEBU KOMPETANSE- OG SKOLESENTER) Sukke gård, 3158 Andebu. Tlf: 33 43 86 00, T.tlf: 33 43 86 04, Faks: 33 43 87 47 E-post: aks@statped.no BRISKEBY HLF'S SKOLE OG KOMPETANSESENTER Ringeriksvn. 77, 3400 Lier Tlf: 32 22 65 00, T.tlf: 32 85 81 41, Faks: 32 22 65 01 E-post: briskeby@statped.no MØLLER KOMPETANSESENTER Søbstadveien 65, 7088 Heimdal/Postboks 175 Heimdal 7473 Trondheim Tlf: 72 59 65 00, T.tlf: 72 59 65 02, Faks: 72 59 65 01 E-post: moller@statped.no NEDRE GAUSEN KOMPETANSESENTER Postboks 113, 3081 Holmestrand. Tlf: 33 09 91 00, T.tlf: 33 09 91 99, Faks: 33 09 91 50, Bildetlf: 33 09 60 35 E-post: nedre.gausen@statped.no NORDNORSK SPESIALPEDAGOGISK NETTVERK Postboks 1113, 9504 Alta Telefon 78 44 00 33 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER Skådalsvn. 33, Postboks 13, Slemdal, 0710 Oslo Tlf: 22 70 37 00, T.tlf: 22 70 36 34, Faks: 22 70 37 01 E-post: skadalen@statped.no VESTLANDET KOMPETANSESENTER Postboks 6039 Bergen postterminal, 5892 Bergen Tlf: 55 92 34 00, T.tlf: 55 92 35 70, Faks: 55 92 35 51 E-post: vestlandet@statped.no Kommunale/fylkeskommunale førskoler for hørselshemmede NAMDAL SYKEHUS, LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTRET Overhallsv. 25, 7800 Namsos. Tlf: 74 21 53 62, Fax: 74 21 58 12 VOLDSLØKKA BARNEHAGE FOR HØRSELSHEMMEDE Uelandsgt. 78, 0462 Oslo. Tlf: 22 58 16 40, T.tlf: 22 58 16 43, Faks: 22 58 16 41 FØRSKOLEN FOR HØRSELSHEMMEDE, GJØVIK, LEGGES NED FRA AUGUST 2006 SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL, AUDIOPEDAGOGISK AVD. 6026 Ålesund. Tlf: 70 10 60 76, T.tlf: 70 14 44 65 MØLLESTUA BARNEHAGE Møllevannsveien 40, 4617 Kristiansand S Tlf: 38 10 34 00, Faks: 38 10 34 01 LILLESUND SKOLE AVD. 2 HØRSELSBARNEHAGEN Bjørgvingaten 21, 5500 Haugesund Tlf: 52 72 15 44, Faks: 52 72 18 47 BARNEHAGEN FOR HØRSELSHEMMEDE Hj. Johansensgt. 32, 4019 Stavanger Tlf: 51 58 43 40, T.tlf: 51 58 29 65, Faks: 51 58 29 65 AULERØD BARNEHAGE FOR HØRSELSHEMMEDE Besøksadr.: Aulerødvn. 32, 3170 Sem Postadr.: Postboks 61, 3170 Sem Tlf: 33 34 46 40, Faks: 33 34 46 41 VALLEMYRENE BARNEHAGE, HØRSELSAVDELINGEN Vipeveien 8, 3917 Porsgrunn Tlf: 35 55 11 17 Det er også førskoleavdelinger ved flere av de spesialpedagogiske kompetansesentrene. Grunnskoler og skoler med klasser for hørselshemmede A.C. MØLLER SKOLE Søbstadveien 65, 7088 Heimdal/Postboks 175 Heimdal 7473 Trondheim Tlf: 72 59 65 00, T.tlf: 72 59 65 02, Faks: 72 59 65 01 E-post: moller@statped.no HUNDSTAD SKOLE Kronstadvei 35, 5053 Bergen Tlf: 55 59 84 50, Faks: 55 92 84 51, Teksttlf: 55 29 45 45, Mobiltlf - kun SMS: 970 77 025 E-post: vk.hunstad@statped.no NEDRE GAUSEN SKOLE Postboks 113, 3081 Holmestrand Tlf: 33 09 91 00, Fax: 33 09 91 50 SKÅDALEN SKOLE Postboks 13 Slemdal, 0710 Oslo, Besøk: Skådalsveien 33 Tlf: 22 70 37 00, Fax: 22 70 37 05 VETLAND SKOLE Vetlandsveien 79, 0685 Oslo Tlf: 23 12 71 10, T.tlf: 23 12 71 26, Faks: 23 12 71 11 SEM SKOLE Vestfold interkommunale hørselsklasser Semsbyvn. 102, 3170 Sem Tlf: 33 35 45 33, Faks: 33 35 45 50 HØRSELSAVDELINGEN Kristiansand voksenopplæringssenter
Kongsgård allé 20
4631 Kristiansand AUGLEND SKOLE, Hjalmar Johansens gt.32, 4019 Stavanger Tlf. 51905603 Fax.51905601 e-post:auglend.skole@stavanger.kommune.no LILLESUND SKOLE, AVD. 2 Bjørgvingt. 21, 5500 Haugesund Tlf: 52 72 15 44, T.tlf: 52 72 14 85 MYRENE SKOLE, HØRSELSKLASSENE, Vipeveien 4, 3917 Porsgrunn Tlf: 35 56 52 80, Faks: 35 56 52 81 TRARA SKOLE FOR HØRSELSHEMMEDE Glemmensgt. 70, 1609 Fredrikstad Tlf: 69 30 74 00, Faks: 69 30 74 04 Det er skoleavdelinger ved alle de statlige kompetansesentrene innen hørselssektoren. Videregående skoler BJØRKÅSEN SKOLE se SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE Mørkvedtråkket 2, 8026 Bodø Tlf: 75 65 10 00, Fax: 75 51 55 07 BRISKEBY HLF'S SKOLE OG KOMPETANSESENTER Ringeriksvn. 77, 3400 Lier Tlf: 32 22 65 00, T.tlf: 32 85 81 41, Faks: 32 22 65 01 E-post: briskeby@statped.no HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Saupstadringen 9, Postboks 23, 7077 Trondheim Tlf: 72 59 27 00, Faks: 72 59 27 59, Bildetlf: 72 59 27 57 E-post: Heimdvgs@Heimdal.vgs.no HETLAND VIDEREGÅENDE SKOLE Postboks 3504, 4078 STAVANGER Tlf: 51 82 32 00, Fax: 51 58 64 90 SANDAKER VIDEREGÅENDE SKOLE Hans Nielsen Haugesgate 1, 0481 Oslo, Postboks 4283 Torshov, 0401 Oslo Tlf: 23 05 94 00, T.tlf: 22 15 78 18/22 22 88 41 Faks: 23 05 94 01 SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Krokmoveien 24, Postboks 2006 Hasle, 3202 Sandefjord Tlf: 33 48 85 00, Faks: 33 48 86 21, Bildetlf: 33 48 86 85 E-post: sandefjord.vgs@vfk.no SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE Slåtthaugvegen 134, 5222 Nesttun Tlf: 55 91 86 00, Faks: 55 91 86 01 E-post: post.slv@hordaland-f.kommune.no Folkehøgskole ÅL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE 3570 Ål Tlf: 32 08 26 00, T.tlf: 32 08 26 01, Faks: 32 08 26 02 Årskurs: Div. linjer for døve, Tegnspråklinje for hørende, Voksenopplæringskurs, Foreldrekurs, Døvblittkurs Voksenopplæring OSLO VOKSENOPPLÆRING SKULLERUD, AVDELING FOR HØRSELSHEMMEDE Postboks 8, Skullerud / Olav Helsets vei 5, 0624 Oslo Tlf. Sentralbord: 23 46 49 00 Fax: 23 46 49 01 E-post: oslovo.skullerud@ude.oslo.kommune.no SENTER FOR VOKSENOPPLÆRING - SEVO Mellomveien 18B, på Lademoen Postadresse: Trondheim kommune, Senter for voksenopplæring, 7004 Trondheim Telefon: 72 54 49 30, Telefaks: 72 54 49 31 E-post: sevo.postmottak@trondheim.kommune.no Audiopedagogtjenestene i fylkene AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I FINNMARK Sandfallveien 36, 9500 Alta Tlf: 78 44 07 28, Faks: 78 44 07 36, Mobiltlf: 94 89 61 32 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I ØSTFOLD, Skådalen kompetansesenter Gamle Tindlundvei 3, Pb 71, 1720 Greåker Tlf: 69 14 29 80, Faks: 69 14 13 50, Mobiltlf: 905 40 897 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I OSLO OG AKERSHUS, Skådalen kompetansesenter Postboks 13, Slemdal, 0710 OSLO Tlf: 22 70 37 00, Mobiltlf: 97 77 29 32 og 98 21 26 67, Faks: 22 70 37 13 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I HEDMARK, Skådalen kompetansesenter Maustev. 10 A, Postboks 233, 2381 Brummendal Tlf: 62 33 19 50, Faks: 62 33 19 51, Mobiltlf: 951 35 630 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I NORD-TRØNDELAG, Møller kompetansesenter Røstad 7600 Levanger Tlf: 74 02 28 51, Faks: 74 02 28 50 Moblitlf: 918 38 646 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I NORDLAND, Notveien 18, Postboks 4263, 8089 Bodø Tlf: 75 56 52 00, Faks: 75 56 52 50 Torolf Kveldulvsonsgt. 7, Postboks 122, 8801 Sandnessjøen Tlf: 75 04 01 33, Faks: 75 04 20 37, Mobiltlf: 948 14 259 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I TROMS Stakkevollvn 49/51, 9293 Tromsø Tlf: 77 66 33 20, Faks: 77 66 33 01, Mobiltlf: 948 16 401 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I MØRE OG ROMSDAL Nordre Sunnmøre: Sundgt. 12 A, 6003 Ålesund Tlf: 70 11 83 90, Faks: 70 11 83 61, Mobiltlf: 946 65 561 Romsdal: Hamnegt. 35, Postboks 381, 6401 Molde Tlf: 71 21 73 43, Faks: 71 21 73 65, Mobiltlf: 947 70 296 Nordmøre: Kongens plass 1, Pb 331, 6501 Kristiansund Tlf: 71 58 67 85, Faks: 71 58 67 84, Mobiltlf: 946 45 029 Søre Sunnmøre: Hamna 20, 6100 Volda AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I SØR-TRØNDELAG, Møller kompetansesenter Postboks 175 Heimdal Tlf. 72 59 65 00, Faks: 72 59 65 01 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I HORDALAND Skånevik Skule, Postboks 111, 5593 Skånevik Tlf, 53 75 45 47, Faks: 53 75 85 21, Mobiltlf: 916 93 351 Jonas Liesv. 68, 5058 Bergen Tlf: 55 59 84 38, Faks: 55 59 84 01 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I SOGN OG FJORDANE, Vestlandet kompetansesenter Steinavegen 12, 6800 Førde Tlf: 55 82 09 42, Faks: 57 83 05 01, Mobiltlf: 906 86 607 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I AUST-AGDER, Nedre Gausen kompetansesenter Mjølhus, Postboks 41, 4855 Froland Tlf: 37 23 55 71, Faks: 37 03 71 55, Mobiltlf: 911 63 388 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I VEST-AGDER, Nedre Gausen kompetansesenter Odderøya 17, Serviceboks 430, 4604 Kristiansand Tlf: 38 05 83 35, Faks: 38 05 83 62, Mobiltlf: 943 80 844 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I ROGALAND, Vestlandet kompetansesenter Saudagaten 11, Postboks 502, 4001 Stavanger Tlf: 51 56 52 70, Faks: 51 56 52 71 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I OPPLAND, Skådalen kompetansesenter Øverbyv. 89, Postboks 524, 2801 Gjøvik Tlf: 61 18 86 73, Faks: 61 18 85 01, Mobiltlf: 915 70 392 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I BUSKERUD, Nedre Gausen kompetansesenter Ringeriksv. 77, 3400 Lier Tlf: 32 22 65 16, Faks: 32 22 65 01, Mobiltlf: 970 79 660 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I VESTFOLD Kilengt 15 B, 3117 Tønsberg Tlf: 33 35 94 40, Faks: 33 35 94 50, Mobiltlf: 917 17 917 AUDIOPEDAGOGTJENESTEN I TELEMARK, Nedre Gausen kompetansesenter Ulefossv. 56, 3730 Skien Tlf: 35 00 30 50, Faks: 35 00 30 54, Mobiltlf: 907 83 332 Annet Arbeid RÅDGIVNINGSTJENESTEN FOR DØVE OG DØVBLINDE I TRONDHEIM Besøksadresse: Bispegata 9b
Postadresse: Trondheim kommune, Rådgivningstjenesten for døve og døvblinde, 7004 Trondheim.
Telefon: 72 54 41 20 Fax: 72 54 41 21 Teksttelefon: 72 54 41 25  E-post: raadgj-dove.logopedisk-sntr@trondheim.kommune.no Leder: Tove Wendel RÅDGIVNINGSKONTOR FOR HØRSELSHEMMEDE Lille Grensen 7, 0159 Oslo, Tlf: 22 33 59 20, Ttlf: 22 33 59 19 Fylkeshuset, 8048 Bodø, Tlf: 75 53 13 08, Ttlf: 75 53 13 70 DØVEKOMPETANSE AS Postboks 404, 8455 STOKMARKNES Teksttlf 76155595, tlf 76155596, fax 76155597 epost: tom.harald.dahl@dovekompetanse.no STIFTELSEN SIGNO (TIDL. STIFTELSEN HJEMMET FOR DØVE) Sekretariatet. Solveien 119, Postboks 100 Nordstrand, 1112 Oslo Tlf: 23 16 75 50, Faks: 23 16 75 51


SVERIGE

Den 30 juni 2008 lades Specialpedagogiska institutet ner. 

Verksamheten har övergått till Specialpedagogiska skolmyndigheten 
som även innefattar Specialskolemyndighetens (SPM) och Socialstyrelsens 
institut för särskilt utbildningsstöds (SISUS) tidigare verksamheter.


Specialpedagogiska skolmyndigheten
Huvudkontor, Härnösand
Växel (tal): 010 - 473 50 00
Fax: 010 - 473 66 42
E-post: spsm@spsm.se
Postadress: Box 1100, 871 29 Härnösand
Besöksadress: Magasinsgatan 11

Stockholmsenheten
Växel (tal): 010 - 473 50 00
Fax: 010 - 473 56 09
E-post: spsm@spsm.se
Postadress: Box 12161, 102 26 Stockholm
Besöksadress: Rålambsvägen 32B
Enheten för rättsliga frågor och statsbidrag
Kontakter: Personal på enheten för rättsliga frågor och statsbidrag

Örebroenheten
Växel (tal): 010 - 473 50 00
Texttelefon: 010 - 473 68 00
Fax: 010 - 473 60 19
E-post: spsm@spsm.se
Postadress. Box 6074, 700 06 Örebro
Besöksadress: Drottninggatan 25
Organisationer för lärare och audiologer
SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR HÖRSEL- OCH DÖVLÄRARSÄLLSKAPET, (SHD) Ordf: Sven-Ove Englund, Stinsv. 7, 703 76 Örebro Tel: 019-22 64 67 E-mail: sven-ove.englund@bi.spm.se SVENSKA AUDIOLOGISKA SÄLLSKAPET, (SAS) Ordf. Anita Hirsch, Hörcentralen Centrallasarettet, 72189 Västerås Tel: 021-17 58 26, Fax: 021-17 44 35, E-mail: anita.hirsch@ltvastmanland.se SVENSKA PEDAGOGISKA AUDIOLOGISKA FÖRENINGEN, (SPAF) Ordf: Birgitta Andersson, E-mail: birgitta.andersson@lvn.se Organisationer för döva och hörselskadade SVERIGES DÖVAS RIKSFÖRBUND (SDR) SDR Stockholm Magnus Ladulåsg. 63, 4 tr, 118 27 Stockholm Tel: 08-442 14 61, Texttel: 08-442 14 60, Fax: 08-442 14 99 Ordf: Lars-Åke Wikström E-mail: www.sdrf.se SDR Leksand Box 300, 793 27 Leksand Tel: 0247-641 00, Texttel: 0247-641 01, Fax: 0247-151 03 E-mail: sdr@sdrf.se Unga Hörselskadade Box 6605, 113 84 Stockholm, besöksadress: Gävleg. 18 A, 6 tr
Tel: 08-457 55 00, Texttel: 08-457 55 01, Fax: 08-31 32 10
E-mail: kansli@uh.se Föreningen Sveriges Dövblinda, (FSDB) Sandsborgsv. 44, 122 88 Enskede Tel: 08-39 90 00, Texttel: 08-39 91 97, Fax: 08-659 50 42 E-mail: fsdb@fsdb.org RIKSFÖRBUNDET FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE OCH SPRÅKSTÖRDA BARN (DHB) Klostergatan 15, 703 61 Örebro Tel: 019-17 08 30, Texttel: 019-12 21 46, Fax: 019-10 44 99 Ordf: Lena Fernström E-mail: kansliet@dhb.se HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND (HRF) Box 6605, 113 84 Stockholm, besöksadress: Gävleg. 18 A, 6 tr Tel: 08-457 55 00, Texttel: 08-457 55 01, Fax: 08-31 32 10 E-mail: hrf@hrf.se INTRESSEFÖRENINGEN FÖR BARNDOMSHÖRSELSKADADE (IBH) c/o Marie Meijer, Bokbindarv. 47, 129 33 Hägersten Tel: 08-744 09 93, Texttel: 08-508 08 166, Fax: 08-508 08 167 E-mail: hem.passagen.se/ibh BARNPLANTORNA - RIKSFÖRBUNDET FÖR BARN MED COCHLEA IMPANTAT Vaktmansgatan 13 A, 426 68 Västra Frölunda Tel/fax: 031-29 34 72 E-mail: barnplantor.gyllenram@mbox301swipnet.se E-mail: barnplantor.gyllenram@swipnet.se FÖRENINGEN FÖR HÖRSELSKADADE OCH DÖVA BARN MED FAMILJER - RIKS Långbro Park, Möjligheternas Hus 06, 125 59 Älvsjö Tel/texttel: 08-97 54 49, Fax: 08-646 06 42
VIS, Vuxendöva i Sverige
c/o Lena Perstrand
Byvägen 46
914 94 Nyåker
Tel. 0930 502 71 även texttel.
E-mail: lena.perstrand@nordmaling.com
Specialskolor för döva och hörselskadade BIRGITTASKOLAN Lagmansg. 19, Box 6113, 700 06 Örebro Tel: 019-30 16 00 (vx), Fax: 019-32 30 08 Rektor Sven-Ove Englund, bitr.rektor Karin Angerby, Inger Börgel E-mail: birgittaskolan@bi.spm.se Högstadiets adress: Rudbeckiusv.3, 702 20 Örebro KRISTINASKOLAN Box 3007, 871 03 Härnösand Tel: 0611-255 00(vx), textel 0611-255 37 Rektor Bengt Danielsson, E-mail: bengt.danielsson@kr.spm.se MANILLASKOLAN Manillavägen 32-36, Box 278 16, 115 93 Stockholm Tel: 08-459 60 00 (vx), Fax: 08-459 60 11, Texttel: 08-459 60 12 Rektor Anita Bengtar, E-mail: anita.bengtar@ma.spm.se bitr.rektor Birgitta Sandberg, E-mail: birgitta.sandberg@ma.spm.se VÄNERSKOLAN Box 296, 462 23 Vänersborg Tel: 0521-26 01 00 (vx), Fax: 0521-26 02 00 Rektor Bengt Svensson, E-mail: bengt.svensson@va.spm.se bitr.rektor Birgitta Jonsson, E-mail: birgitta.jonsson@va.spm.se ÖSTERVÅNGSSKOLAN Box 2026, 220 02 Lund Tel: 046-19 62 00 (vx), Fax: 046-12 63 13, Texttel: 046-19 62 01 Rektor Signild Salander, Studierektor Anneli Örlegård E-mail: ostervangsskolan@osk.spm.se ÅSBACKASKOLAN Riksskola för hörselskadade och döva utvecklingsstörda elever Box 173, 646 23 Gnesta Rektor Eva Klubb Degsell, E-mail: eva.klubb@asb.spm.se Bitr.rektor: Susanne Lindqwist Tel: 0158-707 00 (vx), Fax: 0158-707 90 Resurscenter Mo Gård Resurscenter Utför och/eller utbildar för habilitering och rehabilitering av döva och dövblinda personer med ytterligare funktionshinder. 612 93 Finspång Tel: 0122-236 00, Texttel: 0122-236 80, Fax: 0122-236 90 VD: Larz Johansson, E-mail: mogard@mogard.se Odigos Odigos erbjuder döva/hörselskadade personer med ytterligare funktions- eller kommunikationsnedsättningar insatser och behandling genom arbete, boende, fritid och utbildning. Stenkvistaskolan 635 19 Eskilstuna Tel: 0122-236 00, Texttel: 0122-236 80, Fax: 0122-236 90 VD: Richard Östnes, E-mail: odigos@mogard.se RESURSCENTER TAL OCH SPRÅK Box 80, 193 22 Sigtuna E-mail: rc.talsprak@sit.se Tel: 08-592 581 00 RESURSCENTER SYN ÖREBRO Box 9024, 700 09 Örebro E-mail: rc.syn.orebro@sit.se RESURSCENTER DÖV/HÖRSEL Box 47, 646 21 Gnesta Enhetschef: Anna-Lena Steénson E-mail: rc.dovhorsel@sit.se Tel: 0158-523 00, Fax: 0158-523 17 RESURSCENTER DÖVBLINDA Box 47, 646 21 Gnesta Enhetschef: Anna-Lena Steénson E-mail: rc.dovblind@sit.se Tel: 0158-523 00, Fax: 0158-523 17 Gymnasieskolor RIKSGYMNASIESÄRSKOLAN FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE (RGY-SÄR D/H)
Tullängsskolan
Box 311 70, 701 35 Örebro
Rektor Unni Thorstensson, tel 019 21 67 57, E-mail: unni.thorstensson@orebro.se RIKSGYMNASIET FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE RGD-RGH Tullängsskolan Tullängsvägen 7, Box 311 70, 702 27 Örebro
Tel: 019-21 66 28 Rektor Magnus Svensson
Risbergska skolan, Hagagatan 53, Box 309 30, 701 35 Örebro Virginska skolan, Fabriksgatan 52, Box 309 60, 701 35 Örebro Tel: 019-21 10 00 (vx) Servicekansli Elisabeth Flodström, tel 019-21 64 65 Informationsansvarig skolfrågor Eva Rindler, tel 019-21 64 22, text 019-21 67 18 Informationsfrågor boendefrågor Pija Carlsson, tel/text 019-21 66 96 KATRINELUNDSGYMNASIET Skånegatan 14, 411 40 Göteborg Tel: 031-708 25 00 Rektor Inger Lundgren, E-mail: ukaexp@katrinelund.educ.goteborg.se Kommunala hörsel- och dövklasser ALVIKSSKOLANS HÖRSELGYMNASIUM Tranebergsvägen 73, 167 45 Bromma Tel: 08-704 79 00 (vx), Fax: 08-704 79 07 bitr.rektor för gymnasiet: Monica Lindberg E-mail: monica.malmborg-lindberg@bromma.stockholm.se Bitr.rektor för grundskolan: Kristina Lundvall E-mail: kristina.lundvall@bromma.stockholm.se bitr.rektor för gymnasiet: Monica Lindberg, E-mail: monica.malmborg-lindberg@bromma.stockholm.se SILVIASKOLAN Mellankullagatan 7, 281 49 Hässleholm Tel: 0451-26 84 33, Fax: 0451-895 77 Rektor: Karin Johnsson, E-mail: karin.johnsson@hassleholm.se KANNEBÄCKSSKOLAN Göteborgs kommunala skola för döva, hörselskadade och språkstörda elever Box 8082, 421 08 Västra Frölunda Tel: 031-49 97 00 (kansli), Fax: 031-49 97 44 Rektor: Erik Ivarsson, tel 031-49 97 01, E-mail: erik.ivarsson@hogsbo.goteborg.se SOLANDERSKOLAN Tingshusgatan, 943 31 Öjebyn Rektor: Dan Vikström, E-mail: dan.vikstrom@bu.pitea.se Tel: 0911-966 01, Fax: 0911-609 80 SIGMA SÖDERSKOLAN 311 96 Heberg Tel: 0346-488 00, 0346-488 02, Fax: 0346-513 85 E-mail: sigma-soderskolan@edu.falkenberg.se Bitr.rektor Märit Dahlqvist-Karlsson E-mail: marit.dahlqvist-karlsson@edu.falkenberg.se NYA BROSKOLAN Långbro Park, Hus 06, 125 59 Älvsjö Tel: 08-603 09 91, Fax: 08-646 06 42 E-mail: info@nyabroskolan.se HÖRSELUNDERVISNINGEN I UPPSALA KOMMUN Socialförvaltningens ROK Box 76, 751 03 Uppsala Tel: 018-27 51 27, Fax: 018-480 25 73 Kontaktperson: Elisabeth Forsgren E-mail: hearup@libertysurf.se Vuxenutbildning Lernia Hadar Box 8166, 200 41 Malmö, Besöksadress: Cronquists gata 13 Tel: 040-32 18 00, Texttel: 040-32 19 56, Fax: 040-32 19 90 Enhetschef: Anneli Hegborn, E-mail: anneli.hegborn@hadar.lernia.se LERNIA HADAR Bergsg. 130, 153 50 Sundsvall Tel: 060-12 30 75, Fax: 060-12 33 55, E-mail: info@hadar.lernia.se ARBETSFÖRMEDLINGEN FÖR HÖRSELSKADADE, DÖVA OCH SYNSKADADE Box 315, Storgatan 32, 751 05 Uppsala Tel: 018-68 35 00 (vx), 018-68 38 20, Texttel: 018-68 38 10, Fax: 018-68 38 01 AF-chef: Lars Westerlund, E-mail: lars.westerlund@lanc.amv.se ARBETSMARKNADSINSTITUTET-HÖRSEL Box 5501, Djupdalsv. 1, 191 05 Sollentuna Tel: 08-625 81 00, Fax: 08-615 81 99, Texttel: 08-625 81 63 Hörselped. Birgitta Rydberg, E-mail: birgitta.rydberg@lanab.amv.se VÄDDÖ FOLKHÖGSKOLA, FILIALEN I DANDERYD Box 3003, 182 03 Danderyd, Besöksadress: Kevinge strand 1, hus C Tel/fax: 08-753 40 41 Utbildn.ledare: Katarina Christiansson, tel 08-753 03 35 E-mail: katarina@vaddo.fhsk.se Sekr. Torun Persson, E-mail: torper@vaddo.fhsk.se MO GÅRD Folkhögskola Mo Gård Folkhögskola är mötesplatsen för gemenskap i teckenspråklig miljö och en vägvisare till större delaktighet i samhället. 612 93 Finspång Tel: 0122-248 00, Texttel: 0122-248 80, SMS/Mobil: 073-074 85 44, Bildtelefon: 040-606 10 77, Fax: 0122-248 90 Rektor: Mikael Karlsson, E-mail: info@mogard.fhsk.se VÄSTANVIKS FOLKHÖGSKOLA Box 300, 793 27 Leksand Tel: 0247-64 100, Texttel: 0247-64 101, Fax: 0247-10 165 Rektor Anne-Marie Wikström, Texttel: 0247-64 112, E-mail: ami.wikstrom@sdrf.se GRUNDVUX FÖR HÖRSELSKADADE OCH DÖVA Patron Persv. 6, Box 1240, 141 25 Huddinge Tel: 08-535 311 17, Texttel: 08-535 311 18 Hörselped. Karin Erika Eriksson, E-mail: karin-erika.eriksson.3@skola.huddinge.se Läromedel
Specialpedagogiska institutet (SIT) Läromedel Försäljing - Umeå Tel: 020-23 23 00, Fax: 090-13 75 30 E-mail: order@sit.se Lärarutbildning och forskning LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Individ omvärld och lärande, inriktning mot dövhet och hörselskada Trekantsv. 3, Box 473 67, 100 74 Stockholm Tel: 08-737 55 00, 737 96 12, Texttel: 08-737 96 15, Fax: 08-737 96 30 Kontaktperson Anna-Carin Rehnman, E-mail: anna-carin.rehnman@lhs.se Malmö högskola, Lärarutbildningen 205 06 Malmö Tel: 040-665 70 00 vx, Fax: 040-32 52 10 Forskning Anna-Lena Tvingstedt Tel: 040-665 83 50, E-mail: anna-lena.tvingstedt@lut.mah.se Göteborgs Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik, Box 300, 405 30 Göteborg Tel: 031-773 20 00 vx Enhetsledare: Carin Roos, E-mail: Carin.Roos@ped.gu.se Tel: 031-773 23 21, Fax: 031-373 23 15 Kungl Tekniska Högskolan Speach, music and hearing Drottning Kristinas väg 31, 100 44 Stockholm Tel: 08-790 62 41, Fax: 08-790 78 54 Professor Arne Leijon, E-mail: leijon@speach.kth.se Stockholms universitet Institutionen för lingvistik, 106 91 Stockholm Avd. för teckenspråk Tel: 08-16 20 00, Texttel: 08-15 81 13 Professor Brita Bergman, docent Inger Ahlgren Institutionen för nordiska språk, 106 91 Stockholm Svenska som andra språk för döva Tel/text 08-16 35 13, Fax: 08-15 85 33 Professor Kristina Svartholm, E-mail: kristina.svartholm@nordiska.su.se Univ.-adj Krister Schönström, Pia Simper-Allen E-mail: krister.schomstrom@nordiska.su.se pia.simper-allen@nordiska.su.se Örebro universitet, Pedagogiska institutionen, 701 82 Örebro, Tel. 019-30 30 00, Fax 019-30 32 59 Docent Sangeeta Bagga-Gupta, Tel. 019-30 35 89, Email: sangeeta.bagga-gupta@pi.oru.se Lektor Lars-Åke Domfors, Tel. 019-30 32 81, Text 019-30 35 87, Email: larsake.domfors@pi.oru.se Lektor Päivi Fredäng, Tel. 019-30 13 31, Email: paivi.fredang@pi.oru.se Konsulenter, pedagogiska hörselvården Norrbottens läns landsting Ped. Hörselvården, Luleå sjukhus, 971 25 Luleå Hörselvårdskonsulent Inger Pettersson Tel: 0920-780 84, Fax: 0920-789 13 Västerbottens läns landsting Audiologiska avd. Norrlands Univesitetssjukhus, 901 85 Umeå Hörselvårdskonsulent Sven-Erik Malmberg E-mail: svenerik.malmberg/us/vll/se@vll Tel: 090-785 14 64, Fax: 090-12 02 60 Västernorrlands läns landsting Landstingets hörselvård, 871 82 Härnösand Hörselvårdskonsulent Birgitta Andersson, E-mail: birgitta.andersson@lvn.se Tel: 0611-846 68, Fax: 0611-846 65 Jämtlands läns landsting Ped. Hörselvården, Östersunds sjukhus, 831 83 Östersund Hörselpedagog Annika Lindén, E-mail: annika.linden@jll.se Tel: 063-15 37 91, Fax: 063-15 45 81 Landstinget Gävleborg Ped.Hörselvården, Sandvikens sjukhus, Lasarettsleden 4, 811 89 Sandviken Verksamhetschef Kjell Norman, tel 026-27 84 90, E-mail: kjell.norman@lg.se Hörselped. Anita Steineck, Tel: 026-27 84 78, Texttel: 026-27 84 91, Fax: 026-27 84 77 Landstinget Dalarna Ped. Hörselvården, Vasagatan 8, 791 31 Falun Hörselvårdskonsulent Inger Olanås, E-mail: inger.olanas@dalarna.se Tel: 023-49 03 50, Fax: 023-49 03 54 Landstinget Uppsala län Hörcentralen, Box 260 74, 750 26 Uppsala Tel: 018-611 67 11, 018-611 67 02, Fax: 018-51 00 63, Texttel: 018-51 00 96 Västmanlands läns landsting Hörselvårdsavd. Centrallasarettet, 721 89 Västerås Hörselvårdskonsulent Viviann Fredin, E-mail: viviann.fredin@ltvastmanland.se Tel: 021-13 32 78, Fax: 021-17 44 35 Örebro Läns landsting Barn och ungdomshab. Halltorpsv.5-7, 702 29 Örebro Hörselvårdskonsulent Britt-Maire Undemar E-mail: britt-marie.undemar@orebroll.se Tel: 019-602 81 01, Fax: 019-602 81 08 Landstinget i Värmland Hörselvården, Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad Hörselvårdschef Per-Inge Carlsson, E-mail: horselvarden.centrala@liv.se Tel: 054-61 50 00 (vx), Fax: 054-61 5518 Södermanlands läns landsting Ped. Hörselvården, Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna Tolkchef Britt Östman, E-mail: britt.ostman@hh.dll.se Tel: 016-10 30 85, Fax: 016-10 50 88 Stockholms läns landsting Hörselkliniken, Huddinge Universitetssjukhus, 141 86 Stockholm Fax: 08-711 62 88 Hörselvårdskonsulent förskolan: Birgitta Heimdahl, tel 08-585 815 69 E-mail: birgitta.heimdahl@aud.hs.sll.se Hörselvårdskonsulent skolan. Gunilla Gårdstedt, tel 08-585 874 72 E-mail: gunilla.gardstedt@aud.hs.sll.se Hörselvårdskonsulent vuxna: Anita Frändh, tel 08-585 815 79 CI-teamet i Stockholm Hörselvården, Huddinge Universitetssjukhus, 141 86 Stockholm Tel: 08-585 800 00, Fax: 08-585 868 98 KS Hörselklinik, Danderyds sjukhus, 182 88 Danderyd Hörselvårdskonsulent skolan: Ewa Martony, tel 08-655 61 21 E-mail: ewa.martony@oron.ds.se Hörselvårdskonsulent vuxna: Inger Tillberg, tel 08-655 58 42 E-mail: iti@ent.ks.se Hörselvårdskonsulent förskolan: Emelie Cramér-Wollrath, tel 08-754 79 35 E-mail: emelie.cramer-wolrath@swipnet.se Hörselkliniken, Karolinska sjukhuset, 171 76 Stickholm SÖS hörselklinik Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, 118 83 Stockholm Tel: 08-616 64 50 Hörselped.: Birgitta Rollvén, E-mail: birgitta.rollven@horsel.sos.sll.se Tel: 08-616 64 69, fax: 08-616 64 51 Stockholms kommun Hörcentralen, Alviksskolan, Tranebergsvägen 73, 167 45 Bromma Hörselkonsulent Inga-lill Nordenskiöld, tel 08-704 79 34, fax 08-704 24 75 E-mail: i.nordenskiold@telia.com Hörsel- och dövförskoleverksamheten i Stockholms kommun Rålambsv. 44, 112 56 Stockholm Tel: 08-508 08 151, Fax: 08-508 08 140 Förskolechef Marie Stighammar-Borg BUP för döva och hörselskadade Nytogsgatan 44, 2 tr, 116 40 Stockholm Tel: 08-556 090 20, Texttel: 08-556 090 40, Fax: 08-556 090 49 Östergötlands läns landsting Hörselvården, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping Spec.ped. Ingela Jernberg, E-mail: ingela.jernberg@lio.se Tel: 013-22 14 67, 013-22 20 75 CI-teamet i Linköping Barn-CI-teamet, Hörselvården, Öronkliniken Universitetssjukhuset 581 85 Linköping Tel: 013-222 000, Fax: 013-222 504 Jönköpings läns landsting Hörselhabiliteringen, Slottsg. 14, 553 22 Jönköping Hörselchef Irene Wettergren, E-mail: irene.wettergren@ryhov.ttjkpg.se Tel: 036-32 45 65, Fax: 036-32 45 98 Västra Götalands regionen Hörselvården öster, Långgatan 13, 541 30 Skövde Hörselvårdskonsulent/enhetschef: Kerstin Skåpe Tel: 0500-47 82 94 Hörselvården norr, Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla Enhetschef Sylvia Lång, Vänhem, Box 306, 462 23 Vänersborg E-mail: sylvia.lang@vgregion.se Tel: 0521-27 50 00, Fax:0521-27 55 56 Västra Götalands landsting SU-Mölndal Hörselvården, 431 80 Mölndal Hörselped.: Karin Lindén, tel: 031-343 14 77 Tel: 031-343 10 00 vx Göteborg och södra Bohuslän Hörselvårdens barn och ungdomshabilitering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gröna Stråket II, 413 45 Göteborg Hörselvårdskonsulent förskola 0-7 år Rigmor Heneskog E-mail: rigmor.heneskog@sahlgrenska.se Hörselvårdskonsulent barn/ungdom Margareta Wilroth E-mail: margareta.wilroth@sahlgrenska.se Tel: 031-342 10 00 (vx), Fax: 031-82 98 11 Cochleaimplantatteamet, Hörselvårdsavd. Sahlgrenska sjukhuset 413 45 Göteborg Tel: 031-342 49 58, Fax: 031-82 98 11 Kalmar läns landsting Ped. Hörselvården, Länssjukhuset 391 85 Kalmar Hörselvårdskonsulent Asta Daleén, E-mail: astad@ltkalmar.se Tel: 0480-814 58, Fax: 0480-846 82 Hörselvården, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik Tel: 0490-863 62, Fax: 0490-860 11 Blekinge läns landsting Hörselvården i Blekinge, Stenbergsgr.9, 371 32 Karlskrona Hörselvårdskonsulent Lars-Olof Ohlsson, E-mail: lars-olof.ohlsson@ltblekinge.se Tel: 0455-73 44 02, Fax: 0455-177 78 Landstinget Kronoberg Hörsel och dövenheten, 351 88 Växjö Hörselvårdskonsulent Ing-Britt Ågren E-mail: ing-britt.agren@ltkronoberg.se Tel: 0470-58 88 19, Fax: 0470-58 88 30 Landstinget Halland Kommunikationscentrum, Österbo Verksamhetschef: Rose-Marie Persson, E-mail: rose-marie.g.persson@lthalland.se Tel: 035-13 11 29, Fax: 035-13 45 52 REGION SKÅNE Skånehuset, 291 89 Kristianstad verksamhetschef Hans Welin, Tel: 044-13 37 40, Fax: 044-13 37 45 Kristianstad Hörsel- och dövenheten, Lasarettsboulevarden 33 H, 291 33 Kristianstad Hörselped. Margareta Stenberg, Tel: 044-13 38 79, Fax: 044-13 38 74 Lund Hörsel och Dövenhet S:t Lars Hus 3, 221 85 Lund, Tel: 046-77 06 00, Textte: 046-77 06 01, Fax: 046-77 06 10 E-mail: horselochsyn@skane.se CI-teamet vid Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel: 046-17 29 32 S:t Lars, Hus 3, 221 85 Lund Hörselvårdskonsulent Irene Gillheim, E-mail: irene.gillheim@skane.se Tel: 046-17 48 17, Fax: 046-211 64 14 Malmö Ped. Hörselvården, Universitetssjuhuset MAS Södra Förstadsg. 101 Ing. 83, 205 02 Malmö, Tel: 040-33 28 11 Hörselped. Katja Wallin, Tel: 040-33 32 45, Fax: 040-33 73 43 Hörsel och Dövenheten Malmö Bangatan 9 G, 214 26 Malmö Tel: 040-33 71 98, Texttel/fax: 040-841 37