Hvilke ord bokstaverer Thomas? Skriv ordene i svarfeltet. Velg linjeskift for respons. Riktig svar, gir ny oppgave.

Går det fort? Fortvil ikke, du kan velge mellom tre hastigheter på bokstaveringen.

Hvordan vil du ha ordene presentert?

Fra korte til lengre ord
Tilfeldig rekkefølge på ordene
Tilbake til første oppgave
replay

Hastighet:

100%
50%
25%