↩ til statped.no
Statped logo

Hørsel og fysisk tilrettelegging

Disse tre videoene inneholder informasjon om ulike former for hjelpemidler som personer med hørselstap kan ha nytte av, og noen fordeler og ulemper ved disse.

Høreapparat

CI

Fysisk tilrettelegging