Lyttetrening etter CI er ment som en veileder for pedagoger som skal drive
opplæring av personer som har fått et cochleaimplantat.
Programmet har både teoretisk og praktisk informasjon.
Vi har prøvd å gi den informasjonen vi selv opplevde behov for da vi gikk i
gang med våre første CI-brukere. I tillegg har vi spedd på med eksempler og
tanker fra egne erfaringer.
Både kartlegging og lyttetreningsoppgaver er dokumentert med videoopptak.
På denne måten håper vi du enkelt kan få tips om treningsoppgaver og
gjennomføringen av disse.
Marion Eriksen og Kari Endal Neeb