Mine tegn: Babyboka (pdf)

[Digital versjon]
Når foreldre bruker håndtegn i kommunikasjon med babyen, får barnet en bedre språkforståelse og et bedre ordforråd, viser forskning. For barn med forsinket språkutvikling kan tegn være et nyttig redskap for å forstå og uttrykke seg. «Mine tegn: Babyboka» består av av en bok (pdf) og en film (link i boka) og skal være en hjelp på veien for foreldre, førskolelærere og andre.