Mine tegn i barnehagen

«Mine tegn i barnehagen» er en videreføring av «Mine tegn: Babyboka», og skal være en hjelp til barnehagepersonell, foreldre, søsken, familie og venner som ønsker å komme i gang med å bruke tegn som støtte i forhold til barn i førskolealder.