Mine tegn: Skolestart (pdf)

[Digital versjon]
Praktisk bok og filmer for lærere og foreldre som viser hvordan barn med forsinket språkutvikling kan uttrykke seg og forstå med tegn som støtte, også kalt tegn-til-tale.  Du får også tilgang til en rekke filmer, link og passord i boka (pdf).