Elevplassering

Det er viktig å finne den plassen i klasserommet som passer best til den hørselshemmede eleven.

Mange hørselshemmede elever foretrekker en plass langt frem og nærmest vinduet. Da kan man se og høre læreren bra og det er lett å snu seg slik at man også kan se medelevene når de snakker. Dessuten har
man vinduet i ryggen og unngår motlys.

Du bør diskuter plassering med eleven og prøv gjerne ut ulike plasseringer til dere er finner den beste plassen.
Det kan også være gunstig å plassere elevene i hesteskoform eller halvsirkel og ikke på rekker. Da er det lettere for alle å se ansiktene på medelevene.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *