Ytre støy

Med ytre støykilder mener vi all støy som «kommer utenfra» og som ikke kommer fra aktiviteten i klasserommet. Det kan være støy fra ventilasjonsanlegg eller andre tekniske installasjoner. I bygningsloven beskrives grenser for tillatt støy, og
audioingeniøren kan måle om kravene tilfredsstilles.

Ytre støy kan også være støy fra naborom og korridor. Det er lovbestemte krav til lydisolasjon mellom rom, og også her kan audioingeniøren sjekke om kravene tilfredsstilles.

Andre faktorer man skal være oppmerksom på i valg av klasserom når man har hørselshemmede elever, er at man ikke skal velge rom som ligger nært musikkrom eller gymsal eller hvor det er stor trafikk i løpet av skoledagen. I åpne landskap hvor mange grupper undervises samtidig kan det lett bli mye støy. Her blir det ekstra viktig med god akustisk tilrettelegging og med god struktur og ro i gruppene.

Rom som ligger rett ut mot en trafikkert vei eller mot skolegården er heller ikke gunstig med tanke på støy. Det samme kan vi si om sydvendte rom hvor det vil være behov for å åpne vinduene når det er varmt.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *