Emosjonelt

En god personlighetsutvikling er avhengig av gode relasjoner med andre. Vår personlighet gjenspeiles gjennom vår atferd og som pedagog bør du være oppmerksom på hvordan elevene har det i skolemiljøet. Og kanskje bør du holde et ekstra godt øye med elever som har nedsatt hørsel, da de ofte kan ha vansker med å etablere gode relasjoner.
Det er flere viktige ting du som lærer kan være oppmerksom på:

  • Har elevens atferd overfor andre forandret seg?
  • Har andres atferd overfor eleven forandret seg?
  • Hva skjer med eleven hvis andre forandrer sin atferd overfor vedkommende?
  • Prøver eleven å skjule sitt hørselstap?
  • Hvis mye av det som blir sagt forsvinner – tør eleven å spørre?
  • Opplever du at eleven føler seg oppgitt, frustrert eller blir passiv?
  • Lar eleven andre ordne opp for seg?

Hørselshemmede og deres pårørende opplever ofte at folk er uvitende om de kommunikasjonsproblemer som hørselshemmede har, og at de derfor opptrer lite hensiktsmessig. Noen tror de må snakke spesielt høyt, andre snakker med ryggen til og noen velger rett og slett å trekke seg unna.

Det kan være sårt for et barn å oppleve slike ting. Andre såre opplevelser kan være at noen erter pga høreapparatet, at de får indirekte tilbakemelding om at han/hun er brysom og masete eller at de blir sett på som dumme fordi de ikke svarer «riktig».

Noen opplever å bli oversett og til og med snakket om selv om de er tilstede. Andre opplever å bli møtt av en «du hører det du vil» holdning, mens noen igjen møtes av en medlidenhet og hjelpsomhet som ikke nødvendigvis trenger å være positiv. Dette kan som sagt være sårt, og hvis din elev opplever slike forhold kan det få negative konsekvenser for elevens emosjonelle utvikling og tilpasning.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *