Sosialt

Hørselshemming er i utgangspunktet en skjult funksjonshemming. Det er først når man får øye på høreapparatet at det blir synlig for omverdenen og det er ikke alle som liker at det blir så synlig. Spesielt barn kan tenke at det ser dumt eller rart ut eller at det egentlig bare er gamle mennesker som bruker høreapparat. Elever kan ha ulike opplevelser med det å bruke høreapparat. En ting er at de kan ha opplevelser knyttet til fysiske plager, men i tillegg må de forholde seg til «verdens uvitenhet» – det at andre ikke har kunnskap eller forståelse for hvordan det er å bruke høreapparat.

Når hørselshemmingen blir synlig opplever mange at andre har lavere forventninger til hva de kan mestre. Dette kan bli selvoppfyllende profetier og føre til at den hørselshemmede selv senker forventningene til egen mestring.

I Nordisk tidsskrift for Døveundervisning nr. 1 i 1992 presenterer Per Selander en undersøkelse som ble gjort blant unge personer med nedsatt hørsel. Spørsmålene som ble stilt og svarene som ble gitt sier oss mye om hvordan barn og unge med nedsatt hørsel opplever sitt selvbilde. På spørsmålet «hvordan opplever du at hørende ser på deg som en person med nedsatt hørsel?» svarte ungdommene at hørende ser på meg som; irriterende, krevende, besværlig, brysom, bremsekloss, dum, uinteressert, redd og engstelig, «tung», mistenksom, melankolsk, nonsjalant, simulant, einstøing, nesten som hørende. Dette er påfallende mange negative egenskaper. Og det sier oss at det er grunn til å være ekstra oppmerksom på hvordan elever med nedsatt hørsel fungerer sosialt i gruppen, og i miljøet generelt. I videoen får du høre fra hørselshemmede selv hvordan de har opplevd dette.

Sosial samhandling handler mye om å kommunisere med andre mennesker. For å være en aktiv deltaker i et fellesskap må man takle denne kommunikasjonen. Som lærer må du være oppmerksom på om den hørselshemmede eleven fungerer i det sosiale samspillet. Viktige observasjoner som kan fortelle deg noe om dette kan være:

 • Å følge med på om eleven snakker lett og utvungent med andre
 • Om den med nedsatt hørsel mestrer ting på samme måte som normalthørende
 • Om eleven forstår det som blir sagt i gruppen – på riktig måte
 • Forventer og forlanger eleven å få være med i samtalene eller undervurderer eleven egen evne til å delta?
 • Synes andre elever «synd» på den hørselshemmede eleven?
 • Ser du at eleven mister venner og at noen av de andre elevene trekker seg unna?
 • Forstår eleven helt sin egen situasjon, eller opplever du som lærer at eleven virker forvirret?
 • Hvordan eleven forholder seg til sin hørselshemming og hvordan han eller hun fungerer sosialt er kritiske faktorer med tanke på en god sosial og emosjonell utvikling.

   

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *