Språklig

Vi utvikler talespråk ved å lytte og imitere det andre sier. Når det er vanskelig å oppfatte tale mister man mye informasjon og språkutviklingen kan forsinkes. Ikke bare den talespråklige, men også selve begrepsutviklingen kan bli skadelidende.

Både foreldre og hørselshemmede selv er veldig opptatt av språkutvikling.

På skolen kan eleven ha problemer med å høre alt som blir sagt både i undervisningssituasjonen og i friminuttene. Støyfulle omgivelser vil gjøre det ekstra vanskelig for en hørselshemmet elev å bli en aktiv deltaker på skolen. Men her er det store individuelle forskjeller, og det er vanskelig å forutsi hvordan hver enkelt vil kunne utytte hørselsresten sin.

Ofte snakker den hørselshemmede godt og oppfatter raskt og korrekt det som blir sagt i en – til – en samtale. Men i en samtale med flere personer kan det bli vanskelig å oppfatte det som blir sagt. Når det er mange tilstede kan det være vanskelig å lokalisere hvor lyden kommer fra, og støy gjør det enda vanskeligere å oppfatte tale.

Vi skal være klar over at selv om eleven bruker høreapparat så kan det fremdeles være vanskelig å oppfatte alt som blir sagt. Et høreapparat kan ikke sammenlignes med en brille, det vil ikke gi normal hørsel på samme måte som en brille kan gi normalt syn.

Personer med større hørselstap kan ikke alltid høre sin egen stemme, og det blir dermed vanskelig å regulere den. Talen kan bli utydelig og andre kan reagere på at den er noe annerledes. Som for eksempel ujevn talerytme, varierende stemmeleie, nasalering eller andre spesielle uttalefeil.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *