Lyd i rommet

Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom

 • God akustikk er når tale oppfattes lett i hele lokalet
 • God akustikk er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

God akustikk for tale er ikke det samme som god akustikk for musikk.  Akustikken bestemmes av lydreflekterende- og lydabsorberende flater i rommet.  Akustikken i et rom er grunnlag for det lydmiljøet vi vil få i rommet. Lydmiljøet får en større og større betydning i våre omgivelser.

Lydmiljøet bestemmes av støy og etterklangstid. (STØY er uønsket lyd)

Lyd og støy måles i desiBel, dB(A) er en veiekurve som demper særlig de lave frekvenser slik at måleverdien skal samsvare med opplevd lyd. Etterklangstiden defineres «som den tid det tar for et lydnivå i rommet å synke 60 dB»

I Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 2008 (universell utforming) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 2010 som følger Norsk standard 8175:2012 er kravene til etterklangstid og støynivå satt til:

 • Etterklangstid max 0,5 sek
 • Støynivå fra tekniske installasjoner: max 30 dB(A)

Opplevelsen av etterklangstid og støynivå i et klasserom beskrives slik:

En etterklangstid på:

 • 0,5 sek ikke hørbar
 • 0,8 » godt hørbar
 • 1,0 » sjenerende
 • 1,4 » meget sjenerende

Et støynivå på:

 • 25 dB(A) ikke hørbart
 • 30 dB(A) hørbart
 • 38 dB(A) sjenerende
 • 45 dB(A) meget sjenerende

For høreapparatbrukere og CI-opererte er både støy og etterklangstid mer hørbart og langt mer sjenerende enn for normalhørende.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *