Holdninger

Holdninger er ikke noe vi har, det er noe vi utvikler i samspill med andre. De holdningene vi har er et resultat av erfaringer, faktakunnskap og påvirkning fra andre.

En lærers holdning til elevene og egen undervisning vil påvirke både undervisningen og hvordan elevene trives i skolen. Din holdning til hørselshemmede vil være påvirket av hvor godt du forstår hvilke konsekvenser det har for en person å høre dårlig. Hvis et hørselshemmet barn ikke blir møtt på sine premisser kan hørselstapet få alvorlige konsekvenser for flere utviklingsområder. Både den språklige, emosjonelle, sosiale og kognitive utviklingen kan bli skadelidende.

Som pedagog er det altså viktig at du forstår at hørselstap medfører spesielle utfordringer. De forventninger og krav du stiller til eleven vil påvirke det bilde eleven får av seg selv. Og det er ikke farlig å stille samme krav til en hørselshemmet elev som til en hørende så lenge de blir møtt på sine egne premisser. Det må også legges til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem for å møte disse utfordringene på en best mulig måte.

Tilrettelegging er viktig, og hørselshemmede selv er opptatt av å bli møtt på en likeverdig måte. På nettsiden kan du se noen ungdommer som snakker om det å stille krav. De mener at med riktig tilrettelegging så kan de oppnå samme resultat som hørende.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *