Kommunikasjon

For hørselshemmede elever, er det først og fremst vanskelig å oppfatte hva andre sier. Derfor blir det viktig å være oppmerksom på hvordan ulike situasjoner begrenser eller gir muligheter for at eleven skal oppfatte det som blir sagt. Det gjelder ikke bare inne i klasserommet, men også ute i friminuttene. Her skal vi få høre noen erfaringer fra hørselshemmede selv.

Som pedagog er det viktig at du har kunnskap om ulike tiltak og strategier som kan sikre god kommunikasjon. For hørselshemmede er det viktig å utnytte andre sanser for å oppfatte tale, og for å kunne delta aktivt i gruppen. I kommunikasjon bruker vi ulike strategier i ulike situasjoner. Det viktigste er at man er bevisst på hva man ønsker å si. Alternative kommunikasjonsstrategier omfatter alt fra bruk av tegn, tale, mimikk, kroppsspråk og naturlige tegn og gester.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *