Tegnspråk

Hvor stor nytte personer med nedsatt hørsel har av høreapparat, CI eller andre hørselstekniske hjelpemidler vil variere. Hvem som definerer seg som tunghørt eller døv vil også variere. Døve er en språklig og kulturell minoritet, det er ikke alltid graden av hørselstap som avgjør om en person definerer seg som døv eller ikke. Det vil være mer knyttet til språk og identitet. Under her, på nettsiden, kan du se en liten video hvor det brukes tegnspråk.

Norsk tegnspråk er et av de offisielle språkene i Norge. Det er et visuelt – gestuelt språk, og det er et fullverdig språk på lik linje med andre språk. Også mange tunghørte velger tegnspråk som et av sine språk, da tegnspråk gir mulighet for å kommunisere på en naturlig og avslappet måte. Norsk tegnspråk kan også være nyttig å kunne med tanke på bruk av tolk, som en av de hørselshemmede.ungdommene her sier.

Tegnspråk som førstespråk

– rettigheter etter §2.6 i opplæringsloven

Når foreldre velger tegnspråk som barnets primære språk, har barnet spesielle rettigheter i forbindelse med opplæring og utdanning. Dette er nedfelt i paragraf 2.6 i Opplæringsloven. Det betyr at eleven skal ha opplæring i og på tegnspråk og målet er at barnet skal utvikle funksjonell tospråklighet. De fleste barn som har rettigheter etter paragraf 2.6, får sin skolegang på hjemmeskolen, og da må det stilles spesielle krav til pedagogenes tegnspråkkompetanse. Hvis det er slik at lærere ikke har god nok tegnspråkkompetanse, har eleven rett til tolk. Men da det er mangel på skoletolker så kan denne rettigheten bli vanskelig å oppfylle.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *