Myter

Saker man ikke har kunnskap om, er ofte gjenstand for myter. For det vi ikke vet noe om lager vi oss gjerne egne forklaringer og forståelsesrammer. Det gjør vi også om hørselstap og om hørselshemmede mennesker. Noen vanlige myter om mennesker
med nedsatt hørsel er:

 • døve eller sterkt tunghørte kan ikke lære å snakke – de er «døvstumme»
 • mennesker med nedsatt hørsel er like og de fleste har nedsatte evner
 • alle med nedsatt hørsel er mistenksomme overfor omverdenen
 • det har liten eller ingen hensikt å synge eller lese for barn med nedsatt hørsel
 • alle barn med nedsatt hørsel er mørkredde
 • det å ha nedsatt hørsel kan sammenlignes med hva en hørende opplever når for eksempel lyden på TV-apparatet senkes eller slås av
 • hørselshemmede hører det de vil
 • tidlig trening og opplæring kan gi en med hørselstap nye evner til å høre
 • hvis man begynner med tegnspråk til et barn med nedsatt hørsel, vil barnet aldri lære seg et godt talespråk
 • det er en unødvendig og plagsomt å la små barn med sterkt nedsatt hørsel bruke høreapparat
 • døve og tunghørte slipper å bli plaget av støy og bråk
 • bare man snakker høyt nok og nært nok øret til den som hører dårlig, så kan vedkommende høre
 • tegnspråk er gester som døve og sterkt tunghørte bruker seg imellom, og som hørende mennesker vil ha vanskelig for å lære seg
 • munnavlesing er enkelt bare man konsentrerer seg nok
 • hørselshemmede har bedre syn enn normalthørende
 • et høreapparat er som en brille, med god tilpasning vil en person som hører dårlig høre normalt
 •  

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *