Elever/Medelever

Hørselshemmede elever kan få tilbud om enten elevkurs eller deltidsopphold i Statped. Elevkurs er tilbud til hørselshemmede elever. Elevene samles enten hos Statped eller på egnet sted i fylkene. Hensikten med disse kursene er bevisstgjøring rundt eget hørselstap. Å akseptere dette er viktig med tanke på en positiv identitetsutvikling. Elevkursene kan også omfatte kurstilbud til foreldre og pedagogisk personale. Erfaringer tilsier at dette kan være verdifulle møtesteder for hørselshemmede barn.

Deltidsopphold er tilbud til elever med rettigheter etter § 2.6 eller 5.1 i opplæringsloven. Her ligger det en sakkyndig vurdering til grunn om at eleven har behov for tegnspråk eller norsk med tegnstøtte i kommunikasjon med andre.
Deltidsopphold betyr at eleven kommer til Statped og følger undervisningen der fra en til flere uker i løpet av året.
Når det gjelder informasjon har også medelever og deres foreldre behov for det, men da er det viktig at dette skjer etter avtale med eleven og dennes foresatte. Her må man vurdere hvem som skal gi denne, og hva de skal si. Noen elever ønsker selv å informere om sitt hørselstap.

Det viktigste er at alle rundt eleven vet litt om hvordan de skal forholde seg til den hørselshemmede, og om ulike tiltak som blir gjennomført.
Hvis man ønsker å få hjelp til å gi informasjon eller holde kurs, er det mulig å ta kontakt med PPT for mer informasjon om slike kurs.

Her skal vi få høre noen foreldre og en lærer sin erfaring om det å gi informasjon til de andre på skolen:

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *