Skolens ledelse

En viktig målsetning med kurs – og informasjonsvirksomheten er å tydeliggjøre hvem som har ansvar for hva av nødvendig tilpassning. Pedagogisk og organisatorisk tilrettelegging er viktig. De aller fleste tunghørte barn har også behov for tekniske hjelpemidler. Det man kanskje ikke tenker så mye på er den bygningsmessige tilpasningen. Og derfor blir det viktig at også skolens ledelse har kunnskap om nedsatt hørsel.

Skolens ledelse skal ha kunnskap om:

  • konsekvensene av hørselstap
  • ulike typer tilrettelegging
  • hvem som skal involveres i tilrettelegging

Det kan arrangeres spesielle kurs for skoleledere. Men hvis man ikke finner et slikt tilbud, bør rektor, inspektør og eventuelt andre med administrativt ansvar delta på minst ett kurs for pedagoger. Erfaringsvis får pedagogene god kunnskap om nødvendige tiltak. Men mange opplever at det blir vanskelig når ledelsen ikke har den samme kunnskapen eller forståelsen for de konsekvensene nedsatt hørsel har for elevene.

En felles forståelse av utfordringene og hvordan disse skal møtes, blir viktig slik at dette blir skolens – og ikke den enkelte pedagog sitt prosjekt.
Her vil vi vise til denne..

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *