Deltakelse

Barn som hører normalt vil hele tiden fange opp de kommentarer og tilbakemeldinger som blir gitt i omgivelsene rundt dem. Både de som er myntet på dem selv og de som blir gitt til andre. På denne måten lærer vi hvilke normer og regler som gjelder i ulike sosiale sammenhenger.

Det er viktig å være klar over at hørselshemmede barn risikerer å miste mye av det som skjer i slike sosialiseringsprosesser. Manglende referanserammer gjør hørselshemmede barn sårbare i relasjon med andre. Derfor må man være tydelig på hvilke regler og normer som gjelder – ikke bare i forbindelse med skolens organiserte aktiviteter, men også de som utvikles blant elevene. Så noen ganger så må denne
type opplæring gis eksplisitt til hørselshemmede barn.

Å være inkludert betyr at man fullt ut kan delta i de aktivitetene som pågår både i gruppen og ute i friminuttene. Under kan du se at mange hørselshemmede har erfaring med at dette kan være en utfordring.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *