Rammebetingelser – skoleledelse

Organisering av undervisningstilbud til elever med nedsatt hørsel omfatter organisering på to hovedplan. Det er bestemte rammebetingelser som må være oppfylt. Ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring ligger både hos skoleleder og pedagogene. Forståelse for og bevissthet rundt denne ansvarsdelingen er avgjørende for å oppfylle elevens rettigheter. I en og samme klasse kan det være flere elever som har spesielle rettigheter etter Opplæringsloven. Nødvendige tilrettelegging i forhold til ulike behov må derfor sees i sammenheng. Erfaring viser at tilrettelegging for hørselshemmede kan være positivt for alle elever. Både når det gjelder fysiske forhold, bruk av teknisk utstyr og det pedagogiske opplegget.

For at alt skal være på plass før eleven begynner på skolen er det viktig at man ha de nødvendige kunnskapene om organisatoriske og pedagogiske tiltak. Det er skoleleder som har ansvar for å informere personalet om ulike tiltak og hvorfor de iverksettes. I videoen under kan du se en skoleleder og noen foreldre som sier noe om sine erfaringer knyttet til dette.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *