Personalressurs

Opplæringsloven § 9-a 3 tar for seg det psykososiale miljøet ved skolen

”§ 9 a- 3 Det psykososiale miljøetSkolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet”.

Å kunne delta aktivt i kommunikasjon med andre er en forutsetning for å føle trygghet og sosial tilhørighet. Det er hele skolens ansvar å legge til rette for at de hørselshemmede elevene blir aktivt deltakende, også utenom organisert undervisning.

For å få til dette er det nødvendig at både skoleledelsen og personalet får kunnskap om hørselshemmede elevers behov for tilrettelegging. Dette vil også gjelde for personalet i SFO, som for øvrig bør trekkes inn i planlegging og tilrettelegging rundt eleven. Det er ønskelig at også de får anledning til å delta på aktuelle kurs. Selv om mange i skolen får kunnskap om dette er det viktig at de hørselshemmede elevene ikke har for mange å forholde seg til i løpet av en skoledag. Å være hørselshemmet er konsentrasjonskrevende. Det å gjenkjenne stemmer og uttrykksmåter gjør det lettere å oppfatte det som blir sagt.

I videoen på denne siden kan du se utdrag fra intervjuer hvor hørselshemmede selv og foreldre diskuterer dette.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *