Valg av rom/grupperom

Opplæringsloven sier også noe om det fysiske miljøet på en skole, og dette er nedfelt i § 9 a-2 Det fysiske miljøet:

”Skolene skal planlegges, tilrettelegges og drives slik at det tas hensyn til tryggheten, helsen, trivselen og elevens læring. Alle elevene har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen skal innredes slik at det tas hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonshemninger”.

Når man skal velge undervisningsrom til grupper som har hørselshemmede elever, må man vurdere ulike forhold. Rommenes plassering kan ha en betydning. Ytre støy som trafikk, lekeplass eller vedvarende arbeid som foregår i området må vurderes. Og når det gjelder indre støy sånn som luftanlegg, vibrasjoner og tekniske anlegg må også dette tas med i betraktningen før man bestemmer seg for hvilke rom man skal tilpasse. I tillegg er det viktig å vurdere nærhet til grupperom og spesialrom med tanke på fleksibel bruk av hørselstekniske hjelpemidler. Deretter må rommene tilpasses i forhold til akustikk og nødvendig teknisk utstyr kan installeres. Og dette gjelder for alle rom hvor den hørselshemmede eleven har sitt skoletilbud – også i SFO tilbudet.

Du finner mer utfyllende informasjon om dette under tema ”fysisk tilrettelegging” For å få hjelp til vurdering og eventuelt forslag til utbedring tar dere kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i fylket eller kommunens tekniske etat. Erfaringsvis fungerer dette bra, mange får tilrettelagt gode forhold. Men akkurat gymsalene kan være en utfordring, og støyforholdet krever en god struktur for å sikre at elevene får med seg beskjeder og instruksjoner.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *