Ansvarsgruppe/samarbeidsmøte

Et godt samarbeid innebærer blant annet jevnlige møter mellom foresatte, skolen og aktuelle fagpersoner. Formen på møtet og hvem som deltar vil variere ut i fra hvilke oppfølgingsbehov eleven har. Eleven selv er en viktig samarbeidspartner og har rett til å uttale seg i saker som angår personlige forhold. Fra fylte 15 år har eleven rett til å bli varslet og til å si sin mening og ta avgjørelser som angår han eller henne selv.

Her vises det til gjeldende lovverk: Opplæringsloven §§ 1.1 og 5.4 og Barneloven §§ 31 og 32.

I videoen på denne siden kan du se en hørselshemmet og noen foreldre fortelle om sine erfaringer med ansvarsgruppemøter.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *