Overganger

Ved alle overganger fra et skoleslag til et annet er det viktig med tidlig og god informasjon om eleven og elevens behov for tilpasset undervisning. Det tekniske utstyret som eleven er tildelt, følger eleven fra et skoleslag til et annet. Og dersom elevens behov endres så må det tekniske utstyret suppleres eller eventuelt skiftes ut.

I videoen så du foreldre, en skoleleder og hørselshemmede fortelle hvor viktig det er å sikre gode overgangsrutiner ved de overgangene som skjer fra barnehage og helt opp til videregående skole. Det formelle opptaket skjer ikke før tidligst i mai samme år som eleven skal begynne i den videregående skolen.

Men man kan begynne å forberede arbeidet så snart eleven har bestemt seg for programområde og hvilken skole eleven ønsker å søke på. God informasjon om elevens behov kan gjøre det letter for den videregående skolen å legge forholdene til rette.

Rådgiver på ungdomskolen kan i samråd med elev og foresatte ta initiativ til et overføringsmøte med mottakerskolen – altså den videregående skolen. Eleven, foreldrene, og rådgiver fra ungdomsskolen bør sammen med administrasjon på mottaker skole og PPT på grunn- og videregående være til stede på et slikt møte. Det er også viktig å sikre at noen med hørselsfaglig kompetanse deltar.

I den videregående skolen kan det bli flere overganger som betyr at eleven må skifte gruppe, eller til og med skole. Her blir det viktig å sikre alle overganger er godt forberedt.

Det er avgiverskolen som har dette ansvaret.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *