Sakkyndig uttalelse/Enkeltvedtak

Pedagogisk psykologisk tjeneste vil ved behov skrive sakkyndig vurdering som kan være basert på hørselsfaglig uttalelse fra Statped. Med bakgrunn i den sakkyndige vurderingen fatter skoleleder et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket skal beskrive de tiltakene som skolen skal iverksette.

Hvis foreldre eller foresatte mener at skolens tilrettelegging ikke er god nok, kan de klage på enkeltvedtaket. Dersom skolen ikke gir medhold i klagen, så er også dette et enkeltvedtak som foresatte kan anke. Og anken sendes til Fylkesmannen.

Det er utarbeidet egne veiledere basert på regelverk og prosesser som må legges til grunn når opplæringstilbudet skal tilpasses elever med nedsatt hørsel.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *