Visualisering/Variasjon

Hørselshemmede bruker synet aktivt for å kompensere for hørselstapet. Derfor blir det viktig å visualisere mye av det som foregår i undervisningen.

Vi skal være oppmerksom på at mange barn med nedsatt hørsel har synsvansker. Blant hørselshemmede vil vi finne hele 12 ganger flere som har synsvansker sammenlignet med hørende. Du som lærer bør snakke med foreldre og helsesøster om dette og elevens syn bør kontrolleres med jevne mellomrom.

Bruk av konkreter, kroppsspråk og mimikk vil gjøre det lettere for eleven å oppfatte tale, og kan man unngå en del misforståelser. Å bruke overhead, Smart Board og tavle med dagsplan / ukeplan er en god hjelp. Det samme er det med bildemateriale, og ved innlæring av nye ord har flere god erfaring med bruk av lapper. På nettsiden kan du se at både lærere og hørselshemmede legger stor vekt på dette med visualisering.

Det er veldig slitsomt å være 100 prosent oppmerksom hele tiden. Hørende elever kan kikke ut av vinduet og likevel oppfatte det som bli sagt. En hørselshemmet elev må bruke både synet og hørselen hele tiden for å henge med. Hørselshemmede selv
understreker viktigheten av visualisering av informasjon, hyppige pauser og variasjon i aktivitetene for å få et avbrekk.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *