Tekniske tiltak

Hørselshemmede har gjerne høreapparat eller CI som de bruker hele dagen. Men i mange situasjoner er ikke dette nok for å klare å oppfatte tale. For hørselshemmede elever vil det ofte være nødvendig med ulike hørselstekniske hjelpemidler i skolen.

Det kan innebære at lærere og medelever må bruke mikrofoner, og at det må monteres utstyr som teleslynge eller høyttalere i klasserommet.

Skoleeier har ansvar for at nødvendig utstyr blir montert og at alle lærerne får god informasjon om hvordan det skal brukes.
Statped og NAV hjelpemiddelsentral kan bistå både elev og skole med tekniske løsninger. Og det kan være audioingeniør fra hjelpemiddelsentralen eller Statped som hjelper skolen med den praktiske tilretteleggingen.

Når det gjelder kostnadene så dekkes disse gjennom folketrygden via NAV hjelpemiddelsentral i fylket.

Det er lærerens ansvar at utstyret brukes på en riktig måte og de skal også varsle hvis det ikke fungerer. Man kan ikke forvente at den hørselshemmede eleven selv skal ta dette ansvaret.

I videoen kan du se en skoleleder fortelle om hvordan dette samarbeidet kan fungere.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *