Mikrofon

Men er det nødvendig med mikrofoner da? Den hørselshemmede eleven har jo høreapparat og noen lærere kan mene at de har så kraftig stemme at de sikkert kan høres uten mikrofon. Men som demonstrasjonen på nettsiden viser så er det lurt å bruke mikrofon uansett. Når mikrofonen slås av illustreres det hvordan situasjonen vil være for en hørselshemmet elev dersom læreren ikke bruker mikrofon. Og hvis det i tillegg er litt bakgrunnsstøy, for eksempel at noen rasler med papir eller flytter på stolen sin, blir det enda vanskeligere å oppfatte hva som blir sagt. Hvis du bruker mikrofon, vil det høres ut som om du står like ved og snakker inn i øret til den hørselshemmede eleven – altså helt optimale forhold.

Som lærer er det ditt ansvar å bruke utstyret på riktig måte, og å finne gode metoder for å sjekke at alt fungerer. Det kan være en god idé å avtale med den hørselshemmede eleven at dere har blikkontakt i starten av timen – etter at du har
skrudd på mikrofonen – slik at eleven kan gi et lite nikk som viser at hun hører det du sier. Ikke alle elever liker oppmerksomheten de får hvis du i hver time begynner med «1-2-3- hører du?».

Trådløse mikrofoner har ganske lang rekkevidde, så du må være bevisst på å skru avmikrofonen når du ikke vil bli hørt. Hvis du for eksempel går rundt i klassen og hjelper andre elever, går inn på et grupperom for å undervise andre, går på gangen eller på lærerværelset. Dersom man glemmer å slå av mikrofonen kan man få noen morsomme opplevelser.

Elevmikrofoner brukes av samme årsak som lærermikrofon. Det er selvsagt viktig at den hørselshemmede eleven også hører hva medelevene sier. Det må innarbeides gode rutiner for bruk av elevmikrofoner slik at dette blir automatisert. Mange lærere opplever det som en hjelp til å disiplinere elevene og opprettholde ro i klasserommet når man har regler om å be
om ordet og bruke mikrofon.

Trådløse mikrofoner må ha batteri for å fungere. Vanligvis brukes oppladbare batterier, og det er viktig å ha gode rutiner på å få ladet både lærer- og elevmikrofoner hver dag. Når man bruker radio, CD-spiller, video eller PC med lyd må man sørge for at lyden overføres til lydanlegget. Dette kan gjøres med en ledning, men som en nødløsning kan man også plassere en lærer- eller elevmikrofon ved høyttaleren.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *