<-Til statped.no

BRA & talepraksi

Metodiske tips | 11.10.2007 | Line Haaland-Johansen

Innfallsvinkel til arbeid med person med afasi og taleapraksi

Lysarkene som er kopiert nedenfor beskriver hvordan dataprogrammet "BRA for windows" kan brukes i arbeid med noen taleapraktikere.

I programmet BRA velger en ut type / antall ord som det er relevant å arbeide med.

Datamaskinen blir et "nøytralt medium". Det å (forsøke å) gjenta ordet mange ganger blir dermed ikke like ”unaturlig”/tungt for taleapraktikeren, som det å sitte å forsøke å utføre en tilsvarende oppgave vis à vis logopeden.

Arbeid ved maskin

Eksempel på arbeid foran maskin: Konfrontasjonsbenevning og matching -med vekt påførste lyd.

Eksempel:

Mål: