<-Til statped.no

Fokus på preposidjoner

Metodiske tips | 03.10.2007 | Line Haaland-Johansen

For å overlære/relære/repetere… preposisjonene, kan en relativt konkret innfallsvinkel være aktuell for enkelte afasirammede. Setninger av typen;

Presenteres muntlig og/eller skriftlig. Den afasirammede bruker de utklipte geometriske figurer, og setter figurene slik i forhold til hverandre at de matcher setningens innhold.

Geometriske figurer