<-Til statped.no

Matching

Eksempler vedrørende utprøvende undervisning. Matchingsoppgaver vedrørende innholdsord.

Metodiske tips | 11.10.2007 | Line Haaland-Johansen

1. Å matche tale til bilder

Illustrasjon av tale til bilder

Oppgavens utførelse: Logopeden sier et ord (verb eller substantiv) eller en setning (som inneholder et verb eller et substantiv). Den afasirammede har (to eller flere) bilder foran seg, og skal etter å ha hørt på logopeden peke på rett bilde. Til sammen 40 substantiv og 40 verb. Verb testes for seg, substantiv for seg.

2. Å matche skrift til bilder

Illustrasjon av skrift til bilder

Oppgavens utførelse: Logopeden viser frem et skrevet ord (verb eller substantiv) eller en setning (som inneholder et verb eller et substantiv). Den afasirammede har (to eller flere) bilder foran seg, og skal etter å ha lest setningen peke på rett bilde. Til sammen 40 substantiv og 40 verb (de samme som i oppgave 1). Verb testes for seg, substantiv for seg.