<-Til statped.no

Motta instruksjon og tegne

Disse øvelsene kan passe for personer med mild afasi

Metodiske tips | 04.10.2007 | Janne M. Hedemann

1. Logopeden leser et stykke med ca 100-200 ord. Man kan lese stykket to ganger hvis nødvendig. Så kommer logopeden med spørsmål til stykket som afatikeren svarer på skriftlig

2. Klienten har blyant og papir tilgjengelig, og får instruksjoner av logopeden. Disse kan være for eksempel: