<-Til statped.no

Øvingsprogram (dysartri)

Metodiske tips | 16/10/2007 | Reidunn Tvergrov

Trening for kropp

Trening for å oppnå god kroppsleg kommunikasjon

1. Haldning

2. Ansiktsmuskulatur

3. Auga

4. Kjeven

5. Leppa

6. Tunga

7. Pusten

8. Trening på hurtig og presis artikulasjon

Leppelydar

Leppe/tannlyd

Tungespisstrening

Baktungen

Trening på skifte av artikulasjonsstad

Har tatt mykje av dette frå kommunikasjonstrening med mennesker med Parkinsons sykdom, logopedisk klinikk Haukeland.