<-Til statped.no

Ordjakt

Metodiske tips | 14.10.2011 | Barstad

Målgruppe: Apraksi (arbeidsmåte 1), afasi (arbeidsmåte 2)

Filosofi: Utløse ord ved prompting og/eller assosiasjoner

Arbeidsmåter

1. L (logopeden) sier første ord og k (klienten) (forhåpentligvis) neste = sammensatt ord. L tar siste del av det ”nyskapte” ordet, og det utløses et nytt ord hos k = nok et ”nyskapt” ord

Eks.: L: bade, k: bukse = badebukse
L: bukse, K: sele

Prompting/igangsettingshjelp i forhold til behov. Ordrekken kan fortsette så lenge det finnes muligheter for å ¨lage” ord, og vanskelighetsgraden kan varieres og tilpasses.

2. Finn ordet i midten som passer både til ordet foran og ordet bak når det skal lages sammensatt ord.

Eksempel på ordrekker
kake boks åpner
baby dokke hus
kaffe pause signal
fiske bolle deig
mat pakke dato
vaske bøtte kott
engle vakt selskap
form kake mona
gress plen klipper

Mange variasjonsmuligheter: For eksempel vanskegrad i forhold til uttale (kompleksitet i initieringsfasen, ordlengde, høy-/lavfrekvens etc) og mulighetene for å gradere/tilpasse hjelpen i forhold til behov og progresjon.