<-Til statped.no

Personer med anomisk afasi (ordleting).

Metodiske tips | 04.10.2007 | Ruth Ellen Asphol Aune

1. Afasirammede har mindre kapasitet for å huske det som sies.

2. Afasirammede har vansker med å gjenta for seg selv slik at en beskjed kan huskes over kort tid.

Gi derfor beskjeder med støtte i bilder eller skriv ned f.eks navn. Hvis slektninger skal bort, skriv ned hvem og hvor på en lapp.

3. Afasirammede har generelle vansker med å huske nye ting og formidle dette videre. (”Dette vet jeg,men kommer ikke på det.”)

NB! Disse hukommelsesvanskene har ingenting med dårlig hukommelse generelt å gjøre!

4. Språkstimulering

5. Språktrening

6. Afasirammede får som regel lese- og skrivevansker.

7. Afasirammede med ordletingsvansker/uttalevansker må ha god tid for å gjenkalle.