<-Til statped.no

Rørmetoden

Metodiske tips | 11.09.2007 | Brit Fjellet

Vi er 6-7 logopeder som for en del år siden, tok initiativ til et ”regionalt afasilogoped-nettverk”. Det innebærer at vi, med ujevne mellomrom, møtes for å gi hverandre ”litt faglig påfyll og moralsk støtte” i vår ellers ”ensomme” logopedhverdag. Denne gangen jobbet vi med ”Rør-metoden” – formidlet hovedsakelig fra en av logopedene (som hadde lært den på Bredtvet), supplert av to av de andre som er nyutdannete og hadde lært det under utdanninga. Jeg videreformidler herved til dere mine ”arbeidsnotater” og håper dere får et grunnlag for å jobbe med denne metoden.

Utstyr

En ½-liters (brus)flaske (plast) med flat bunn, ca 30-35 cm plastslange, diameter 12 mm(10 mm for barn), varmt vann (ikke varmere enn at det er behagelig å holde flaska), vannmengde: ca 5 cm over flaskebunnen.

Slik gjør vi

Øvelsene er ment å skulle ha en blokkende og masserende effekt på muskulatur resonans- rom i strupen og skal føre til at halsen kjennes mer åpen. Klienten får opparbeidet en forbedret støttefunksjon pga en aktiv abdominal pust. Kjeven blir løs og avspent pga rørets plassering mellom tennene. Den senkede kjevestillingen fører til at strupen blir mer fristilt. Å blåse ut, eller fonere med motstand, styrker lungekapasiteten (team for stemmevansker, 2002, Bredtvet kompetansesenter).

Vi hadde en spennende dag med god instruksjon og mye egentrening. Jeg gleder meg til å prøve ut metoden på de av mine afasirammede klienter som også sliter med stemmevansker. Vår ”foreleser” kunne fortelle om god mottakelse og gode resultater blant sine klienter. Hun understreket at hun alltid, før hun begynte med rør-behandlingen, forklarte nøye, for sine klienter, hvordan produksjon av stemme foregår. Til dette brukte hun CIBA-heftet.

Håper dette kan være til nytte for dere og ønsker lykke til.