Norsk tegnspråk – en ressurs for alle barn

Kjøp spill

De yngste barna uttrykker seg tidligere med armer og ansiktsuttrykk enn med muntlige ord. Med tegn fra norsk tegnspråk kan de for eksempel fortelle at de er sultne, mette eller «ferdig!». Grip sjansen og kom tidlig i gang med kommunikasjon.

produktbilde1-web

Konseptet Tegnmyggen og knottene består av denne nettsiden og en spilleske med dyrelotto, svarteper, memory, en tallinje og to temaplakater – alle med tegn fra norsk tegnspråk. Les mer om spillesken. Her på nettsiden gis det tips om hvordan dere kan komme i gang med å bruke tegn i barnehagen. Det er også linker til nyttige læringsverktøy og andre digitale ressurser.


Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av innholdet i barnehagen. Barnehager som har norsk tegnspråk som et av sine språk og barnehager som bruker tegn for å støtte hørende barns talespråklige utvikling, melder at:

 • Å bruke tegn fremmer kommunikasjon og den talespråklige utviklingen.
 • Barna formidler behov og opplevelser før de har utviklet talespråk.
 • De yngste barna bruker mye tegn før ordene kommer.
 • Barna er mindre frustrerte.
 • Barna er mer oppmerksomme når voksne bruker tegn.
 • Voksne er mer bevisst blikk-kontakt, mimikk og kroppsspråk.
 • De tospråklige barna begynner å snakke norsk.
 • Barna er stolte av det nye språket de lærer seg.
 • Vi har fått et miljø der det er naturlig å bruke tegn.
 • Beskjeder gis uten at det forstyrrer andre.

viser bruk av tegn

 • Ikke prat før du har fått blikk-kontakt.
 • Bruk kroppsspråk og mimikk.
 • Hvis mulig – pek på tingene du snakker om.Læringsverktøy

Innhold: Norsk tegnordbok | Visuell tegnordbok | Barnas tegnordbok | MineTegn | Tegnbanken

Norsk tegnordbok – bare må ha den!

skjermdump av norsk tegnordbok
www.tegnordbok.no

Med sine 7000 tegn (desember 2016) vil tegnordboken bli en viktig ressurs i arbeidet med å skape et utviklende språkmiljø. Sørg derfor for at tegnordboken er lett tilgjengelig. Lag snarvei til tegnordboken på datamaskinene i barnehagen og last ned tegnordbok som app på nettbrett og mobil. Finner dere ikke de tegnene dere søker i tegnordboken, kan dere søke i tegnwiki. Er ikke tegnene å finne der heller, sender dere en epost til post@tegnordbok.no og ber om tegn.

 

Visuell tegnordbok – for den som ikke leser norsk

visuell-tegnordbok-galleryI Visuell tegnordbok blir betydningen til tegnene forklart med bilder. Den er med det en fin ressurs for de som ikke kan norsk. Klikk/tapp på et bilde for å spille av det aktuelle tegnet. Det norske ordet blir da også tilgjengelig, i skriftlig og muntlig form. Temaene er mat, drikke, kjøkkenutstyr, klær, og dyr.
Høyreklikk på nettsiden og lag snarvei til skrivebordet!


Barnas tegnordbok

barnastegnordbokBarnas tegnordbok (1-3) er med i alt 568 strektegninger av tegn. Disse kan dere laste ned gratis, både i høy kvalitet (utskrift) og i lav kvalitet (skjermvisning). Strektegnene er også samlet i én bok – Lommetegn.

Strektegningene er tegnet til barn og har derfor en annen stil enn de i Tegnbanken. Flere av strektegningene har detaljer som henspiller til tegnets betydning. Disse egner seg godt til å lage fortellinger sammen med barna.

 

MineTegn – barnehagens digitale tegnordbok

skjermdump minetegn.no
www.minetegn.no

I Minetegn kan dere lage barnehagens egen tegnordbok ved å hente tegn fra Norsk tegnordbok, spille inn egne tegn med webkamera eller ved å linke til video på YouTube. Opptak i Minetegn har en tidsbegrensning på 5 sekunder og egner seg derfor til opptak av enkelttegn. Ønsker dere lengre tid, må dere ta opptak med webkamera, kamera på nettbrett eller mobil, og legge videofilene på YouTube. Link så til videofilen fra Minetegn.


 • Tenk igjennom hvordan opptak kan gjøres for at barn som ikke kan lese skal forstå hva tegnene betyr. Tar dere opptak av tegn for ting dere har i barnehagen, ta da de aktuelle tingene med i opptakene.
 • Er det en idé med norsk tale til tegnene?
 • Visningsordene i Minetegn liste trenger ikke bare være norske ord.  Det kan også være skriftlige ord fra de andre skriftspråkene i barnehagen. En slik tegnordbok vil speile det språklige mangfoldet og gi mulighet for refleksjon rundt språk og språklig variasjon. For familier med et annet morsmål enn norsk kan denne formen for tegnordbok også være en ressurs til å lære norsk.

Lag grupper i Minetegn 
I Minetegn kan dere gruppere tegnene. Det kan være dere vil dele inn tegnene etter tema, alder på barn, ulike aktiviteter, tegnuttrykk osv. Vi anbefaler å opprette en gruppe som heter Nye tegn. Med en slik gruppe har dere oversikt og lett tilgang på tegn og tegnuttrykk som dere har ekstra oppmerksomhet på. Etter en stund vil tegnene bli «gamle» og dere vil bytte de ut med nye tegn. Da er det bare å slette gruppen og opprette en ny gruppe Nye tegn. Når dere sletter en gruppe, sletter dere ikke tegnene som var i gruppen. Tegnene vil dere finne i hovedgruppen som viser alle tegnene i barnehagens tegnordbok. Ønsker dere å fortsatt ha de «gamle» tegnene som én gruppe, er det bare å endre navnet på eksisterende gruppe Nye tegn. Deretter oppretter dere en ny gruppe Nye tegn og legger inn de nye tegnene som dere skal ha et spesielt fokus på.

Del tegnordboken med andre
Barnehagens tegnordbok kan dere dele med andre ved å gi de tilgang som gjest. De kan da bare se tegnene, ikke endre eller redigere dem. Del tegnordboken med foreldrene! Ved at foreldrene har tilgang til tegnene på nett blir det enklere for dem å lære tegnene og å ta de i bruk hjemme. Barnehagens tegnordbok bidrar da til at foreldrene kan støtte opp under det språkarbeidet som gjøres i barnehagen. Tegnordboken kan også være et bidrag i arbeidet med å skape en god overgang fra barnehagen til skolen.

Vær rask med å opprette en konto i Minetegn slik at dere får lagt inn tegn etter hvert som språkarbeidet skrider frem.

Tegnbanken – lag eget tegnmateriell

tegnbanken-gallery
www.tegnbanken.no

I Tegnbanken kan dere søke etter og få opp lister over enkelttegn i ulike format som video, foto og strektegninger. Det er også foto av noen objekter. Dere kan kopiere enkelttegn og lime dem inn i andre program. Videofilene kan lagres og settes inn i andre program, som for eksempel PowerPoint. Det finnes også en enkel editor hvor dere kan skrive tekst og velge strektegninger til teksten.Les mer om tegnbankens ulike funksjoner.
Les mer om strektegninger av tegn.

Se avsnittet Lag egne ressurser for ideer til tegnmateriell som dere kan lage ved bruk av Tegnbanken.


Å komme i gang

voksne-overHvis barnehagen ikke har personale med tegnspråkkompetanse, bør personalet få tilbud om tegnspråkkurs. På disse kursene vil personalet foruten å begynne å lære tegnspråk, også lære om norsk tegnspråks oppbygning. Den kunnskapen er viktig for at personalet skal kunne ta reflekterte valg i forhold til det å sette tegn til enkeltord eller å snakke norsk tegnspråk. Den språklige og kulturelle kunnskapen som de får ved å delta på tegnspråkkurs gir dem også anledning til å tenke over hva det vil si å tilhøre en norsk tegnspråklig minoritet. Digitale ressurser for voksne nybegynnere i tegnspråk er TegnStart-serien, Tegnordbok.no og Minetegn.no.


Personalet bør ha en felles forståelse for hvorfor de skal arbeide for å skape et utviklende tegnmiljø i barnehagen. De grunner personalet kommer frem til bør formidles til barna og foreldrene.

Øve tegn og tegnuttrykk

 • Øv tegn og tegnuttrykk på avdelingsmøter, personalmøter og foreldremøter – Tegnordbok.no
 • Lag barnehagens egen nettbaserte tegnordbok og del den med foreldrene – Minetegn.no
 • Bestem tema og begreper som skal ha spesiell oppmerksomhet.
  • Søk i tegnbanken.no etter tegn, skriv frem strektegninger og bruk disse til å øve tegnutførelse og hva tegnene betyr.
  • Utfør tegn til hverandre. Den som avleser skal si hva tegnet betyr.
 • Skriv i et word-dokument ytringer som dere ofte bruker i barnehagen. Tegnsett ytringene ved å kopiere strektegninger fra Tegnbanken og sett de inn i dokumentet. Forslag til ytringer.
  • Bruk de tegnsatte ytringene når dere skal si ytringene til hverandre. Forstår dere hva som blir sagt?
  • Ta opptak av ytringene og legg de inn i barnehagens nettbaserte tegnordbok.
 • Arbeid sammen med innholdet i TegnStart-serien

Voksne over i rekke_2
Repetisjonsøvelse
Hver enkelt har sin tegnytring. Still dere i to rekker, vendt mot hverandre. Utfør tegnytringen til den personen som står foran deg. Vedkommende skal først gjenta ytringen med tegn og så på norsk. Deretter flytter du deg ett skritt til høyre og gjør det samme til den personen som nå står foran deg.


Forslag til oppgaver mellom møtene
Bestem et tema og hvilke begreper dere vil ha tegn for. Fordel hvem som skal finne tegn for hvilke begreper. Den enkelte bruker tegnordbok.no til dette, men presenterer selv de nye tegnene på neste møte. Det er mye læring i å lære andre tegn. Bruk editoren i tegnbanken.no til å skrive frem strektegninger av tegnene. Bruk disse som støtte når tegnene skal fremføres.

Personalet kan få i oppgave å gjøre seg kjent med noen av de digitale ressursene på erher.no og deretter presentere ressursene for hverandre. Hvilke ressurser passer for barnehagen og hvordan kan de tas i bruk? Ikke begrens dere til de ressursene som ligger under Barnehagen på erher.no. Det kan godt hende dere finner egnede ressurser under Grunnskolen eller i noen av de andre gruppene. Dere kan også søke etter tegnressurser på nettsidene til Døves Media og NRK Super.

Steder hvor en kan lære tegnspråk:

 • Statped, i samarbeid med Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, tilbyr det modulbaserte opplæringsprogrammet Se mitt språk, som er et 40 ukers opplæringstilbud for foreldre/foresatte til barn med hørselshemning i alderen 0-16 år. Statped arrangerer 33 moduler og Ål arrangerer 7 moduler av de 40 ukene.
 • Statped tilbyr kurs i tegnspråk for ansatte i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har nedsatt hørsel.
 • I de største byene arrangerer døveforeningene tegnspråkkurs.
 • Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve tilbyr årskurs i tegnspråk.
 • Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU tilbyr ulike studier i tegnspråk (Se den enkelte høgskolen, universitet eller Utdanning.no for nærmere informasjon).
 • Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU tilbyr bachelorutdanning i tegnspråk og tolking (Se de enkelte høgskolene, universitet eller Utdanning.no for nærmere informasjon).
  (Hentet fra sansetap.no)


Lag egne ressurser

Innhold: Tegnkort og temaplakater | Håndformer og bokstaver | Tallbegreper | Samtale om tegn | Spillesken

Legg en innsats i å gjøre tegn lett tilgjengelige i barnehagen. Gjør dere kjent med alle funksjonene i Tegnbanken og lag laminerte tegnkort og temaplakater med tegn. La barna få være med i utviklingsarbeidet. Det skjer mye begreps- og språkutvikling i slike aktiviteter.

barn-ser-pa-kort

 • Tegnkort skaper nysgjerrighet for tegn, ord, skrift og det symbolene refererer til.
 • Lag tegnkort med barnas navn og heng de ved knaggene i garderoben.
 • Hva vil barna ha tegn for? Lag tegnkort og heng opp.
 • Bytt jevnlig ut tegnkortene. Det øker nysgjerrigheten for kortene.
 • Lag temaplakater med strektegninger av tegn og bilder som illustrerer temaet.
 • Heng tegnmateriell i barnas høyde.
 • Et kartotek vil holde orden på tegnkortene.temaplakat-vaerLag en temaplakat som heter Disse tegnene øver vi på nå. Heng den i garderoben slik at også foreldrene ser tegnene når de bringer og henter barna. Sørg for at tegnene på temaplakaten også er å finne i barnehagens nettbaserte tegnordbok.

Laminerte plakater, tegnkort og bilder gjør det enkelt å skifte ut både tema og begreper.


Tegnkort og temaplakater

 • Lappeleken: En gruppe barn (partall) og like mange tegnkort. Det er to tegnkort av hvert tegn. Hvert barn får ett tegnkort. De skal utføre tegnet på tegnkortet og finne det andre barnet i gruppa som utfører det samme tegnet. Svarteperkortene i spillesken kan også brukes til denne aktiviteten.
 • Kims lek med konkreter og tegnkort eller bare tegnkort. Dere kan også gjennomføre Kims lek med temaplakatene i spillesken Tegnmyggen og knottene. Klipp ut en runding av tykt papir/papp som er så stor at den dekker tegnet, ordet og illustrasjonen til ett av begrepene. Velg en av plakatene, legg den på et bord eller på gulvet og legg rundingen over ett av de illustrerte uttrykkene. Husker barna hvilket tegn som skjuler seg under rundingen? Husker de kanskje illustrasjonen?
 • Begrepskart i PowerPoint
  Velg et begrep, sett inn et bilde som symboliserer begrepet.  Snakk om begrepet. Sett inn strektegninger for tegn og videoer med tegn som dekker noe av det barna forteller. Kanskje kan barna tegne noe som står til begrepet, skanne tegningene og sette også de inn i begrepskartet?
 • Temaplakat i PowerPoint
  Samme fremgangsmåte som for begrepskart, bare her velger dere flere begreper. Kan barna tegne illustrasjonene som skal symbolisere begrepenes betydning?
 • Påleggssjef: Lag en temaplakat med tegn for det pålegget dere bruker å ha på bordet. Heng den slik at den er lett synlig fra der dere sitter og spiser måltidene. Under måltidene kan en av dere få rollen som påleggssjef. Barn og voksne ber om pålegg ved å bruke tegn til påleggssjefen som da må avlese tegnet og sørge for at vedkommende som spør får pålegget som etterspørres. I denne aktiviteten lærer en både å be om pålegg og tegn for pålegg. Kan hende trenger dere et avkrysningsskjema for hvem som skal være påleggssjef. Det kan bli en populær rolle.
 • Uteaktivitet: Laminerte tegnkort kan også henges opp ute. Kanskje kan dere lage en rebusløype basert på tegnkort, eller et skattekart eller noe annet spennende? Hva med å leke Tampen brenner med tegnkort? Det er mange gjemmesteder ute i det fri!

Nedenfor ser du bilde av temaplakat fra spillesken og eksempel på avkrysningsskjema for rollen som påleggssjef.

temaplakat mat Paaleggsjef3


Håndformer og bokstaver 

bokstav og haaandformkortLag navnekort ved hjelp av tegnbanken.no. Søkeord for håndformer er den bokstaven håndformen representerer, A for håndformen «A» osv. Hvert barn får sitt navnekort. Del inn i grupper og øv på håndformene som er representert i gruppen. I begynnelsen er det lurt å ikke ha så mange forskjellige håndformer. Barna vil fort se håndformer som er like. Knytt denne erfaringen til forbokstavene i barnas navn. De som har lik bokstav stiller seg til høyre, mens de andre stiller seg til venstre. Tell hvor mange som har like forbokstaver og hvor mange som ikke har det.

Lag en stor kube av isopor eller annet egnet materiale. Lim bokstaver på hver av sidene (forbokstavene i navnene til barna i gruppen). La det være en bokstav som ingen i gruppen har som forbokstav i navnet sitt. Dere kan i fellesskap finne ut hvem som har den bokstaven i navnet sitt. Sitt på gulvet, trill kuben ut i ringen. Husker barna håndformen til bokstaven som terningen viser? Hvem sin bokstav er det? Den «som eier» bokstaven, tar kuben og leverer den til gruppeleder som igjen triller terningen. Med bokstavkort øves både bokstaver, håndformer, bevissthet om navn, høyre og venstre, like og ikke like, og tallbegrep.


Tallbegreper

Spåkopp: «Å spå» er en morsom aktivitet der barna kan lære om farger, tallbegrep og om de tema som dere velger å ha i spåkoppen. Aktiviteten «å spå» krever flere replikkvekslinger og med det får barna også øvd turtaking. Sitt sammen to og to, og bytt på å spå og å bli spådd. Når en klaff til slutt åpnes, skal den som spår utføre tegnet som er illustrert med en strektegning nedenfor klaffen. Den som blir spådd skal avlese tegnet og fortelle hva det betyr. Fasiten er bildet rett ovenfor den aktuelle strektegningen. En annen variant er at den som spår viser bildet til den som spås, og så må vedkommende finne ut hvilket begrep bildet illustrerer og deretter utføre tegnet for det aktuelle begrepet.

spaakopp

Spåkopp med prikker som som angir tallbegrepene.
Spåkopp der dere kan bestemme tema.
Spåkopp med håndformer som angir tallbegrepene.
Spåkopp Spåkopp der dere kan bestemme tema.


Hvordan brette en spåkopp

 

tallinjenTrill terning: Sitt i ring, gruppeleder triller en terning. Tell prikkene. Hvor mange er det? Kan dere tegnet for tallbegrepet? Bruk tallinjen i spillesken til å se sammenhengen mellom antall prikker og tegnet for tallbegrepet. Etter at dere har satt et språklig uttrykk på tallbegrepet kan de som er like gamle som det aktuelle tallbegrepet, reise seg. For eksempel reiser de som er 4 år seg når dere gjør tegnet for tallet 4, de som er fem reiser seg når dere gjør tegnet for tallet 5 osv. Hvor mange er 3 år, 4 år, 5 år osv.? Her øves både tallbegrep og tegn for tall.


Samtale om tegn 

Tegnspråk er visuelle-gestuelle språk og den gestuelle modaliteten gjør at noen språklige uttrykk kan bygge på elementer fra virkeligheten. Slike tegn har en ikonisk opprinnelse der tegnenes form bygger på en eller annen egenskap ved det som tegnet refererer til. Et begrep er en abstraksjon, mens et tegn eller et ord er symboler som representerer abstraksjonen. Se på bildet under, hvilke abstraksjoner gir de ulike tegnene for å drikke og å spise i bildet under?

editor tegnbanken
Hjelp barn i å se likheten mellom hvordan noen tegn utføres og hvordan ting ser ut eller hvordan handlinger utføres.
Bruk strektegninger av tegn når dere samtaler om tegn. Strektegningene «holder fast» tegnet slik at barna får tid til å se på håndform og tenke ut bevegelsen med støtte fra de røde pilene. Pilene kan også være en hjelp til å se den ikoniske opprinnelsen til tegnet. Bruk editoren i tegnbanken.no og skriv frem strektegninger av tegn med ikonisk opprinnelse. Ønsker dere strektegningene på papir, er det bare å høyreklikke på dokumentet og velge skriv ut.


tegnstart_mette snabel I TegnStart2 / Grammatikk / Sett inn riktig tegn er det oppgaver med ulike tegn for begrepene drikke, falle, gå, klippe, svømme og åpne. Oppgaven er å sette de ulike tegnene i riktig språklig kontekst. Fasit blir gitt i form av bilder og med det egner oppgavene seg også for små barn. Hvis en gjør feil, vil et bilde gi et hint om hva som er feil. Som for eksempel hvis en setter tegnet med betydningen å drikke med en snabel i en setning som handler om ei jente som drikker


Bilder til samtale om handlinger.docx

Når barna begynner å forstå at noen tegn kan bygge på en eller annen egenskap ved det som tegnet refererer til, kan de oppmuntres til å komme med forslag på tegn for ting og handlinger de ikke kan tegn for. Når barna kommer med forslag, bør dere søke opp det konvensjonelle tegnet i tegnordboken. Har barna kommet frem til forslag som ligner tegnet i tegnordboken?

Tips til andre samtaleemner:

Størrelse
– en liten elefant og ei lita humle
– en stor elefant og ei stor humle

Tempo i utførelsen av tegnet
– utfør tegnet SYKLE i sakte tempo
– utfør tegnet SYKLE i raskt tempo

Gjentakelse av tegnet
– utfør tegnet SVØMME flere ganger etter hverandre. Hva betyr tegnet da?

 


Spillesken TegnMyggen og knottene

Innhold: Dyrelotto | Svarteper | Memory | Tallinje| Temaplakater

Tegnmyggen og knottene – kjente spill i ny drakt – med tegn fra norsk tegnspråk

Kjøp spill

produktbilde2-web

lottobrettDYRELOTTO

Spillet inneholder 5 lottoplater med 6 bilder av dyr på hver plate. På de tilhørende brikkene er det tegn for de ulike dyrene. Det er to versjoner av brikkene. Vippekort som viser tegn i bevegelse, og strektegninger som viser tegnenes håndform og piler som angir tegnenes bevegelse.


vippekort elefant

Hver spiller får sin lottoplate. Brikkene legges med tegnsiden ned og brikkene blandes. En spiller begynner ved å snu en brikke og utføre tegnet på brikken. Spilleren som har bildet av dyret som tegnet viser til, får brikken og legger den på sin lottoplate med tegnsiden ned. Den som sitter til venstre for den som snudde brikken, fortsetter spillet. Spilleren som først får dekket sin lottoplate med brikker, vinner spillet.

Vippekortene er laget slik at du kan se tegnet med bevegelse når du vipper kortet (lentikulære kort). Klikk på videoen så ser du hvordan de virker.


svarteperSVARTEPER
Svarteperkortene er illustrert med tegninger, strektegninger av tegn og norske ord. Symbolene viser til personer, dyr, handlinger og følelser. Det er til sammen 37 kort, 18 par og svarteper.

Spillerne trekker kort fra hverandre. Den som får par utfører tegnet på parkortene. Klarer de andre å avlese tegnet? Hva betyr tegnet? De aktuelle parkortene legges til side og spillet fortsetter til én sitter igjen med svarteper.


svarteperkortbilde_2I svarteper er oppgaven å samle par med like tegn. Når en mener å ha et par, skal en utføre tegnene på begge kortene. Hvis det ikke er like tegn, er det heller ikke par. For noen av begrepene har vi med hensikt valgt bilder som ligner litt på hverandre. Her illustrert med kortene GUTT og TRIST. Vi ønsker med dette å unngå at en velger par ved kun å se på bildene og ikke tegnene.


Ved at symbolene på kortene rommer både personer, dyr, handlinger og følelser kan kortene også brukes til å spille «setnings-scrabble». Hvor mange setninger klarer dere å lage ved bruk av kortene? Her er de 18 begrepene som er representert på kortene:

Aktør Handling Følelser
Klovn Hoppe Sint
Baby Ake Kjemperedd
Bamse Sove Glad
Frosk Gråte Trist
Elefant Synge Sur
Jente    
Gutt    
Slange    
Svarteper    

MEMORY
Ta ut Svarteper og spill Memory med parkortene. Legg kortene med tegnsiden ned. Bland så kortene og finn par. En spiller begynner med å snu to kort. Barna utfører tegnene som står på kortene. Er de like? Nå gjelder det å huske hvor de ulike tegnkortene ligger. Den som får flest par, vinner spillet.

uteknotterTEMAPLAKATER MED TEGN
Heng plakaten Uteknotter i garderoben og Matknotter der barna spiser sine måltider. Heng plakatene i barnas høyde!

Temaplakatene om mat og klær kan være utgangspunkt for samtale. Erfaringsmessig vil plakatene skape interesse for både tegn, ord, skrift og det begrepet tegnet refererer til. Plakatene kan også brukes til Kims lek. Dekk over symbolene til et av begrepene. Husker barna hvilket tegn som er skjult for dem?

TALLINJE
Vipp på tallinjen og lær talltegnene til tallbegrepene 1 til 6.

tallinjenTallinjen egner seg godt til aktiviteter der dere øver tallbegrep og språklige uttrykk for disse begrepene.Digitale ressurser

Innhold: Digitale ressurser | Nettbrett | Interaktiv tavle og store skjermer

De digitale ressursene er både apper og andre nettbaserte ressurser med norsk tegnspråk og norsk tale. De rommer både fortellinger, sanger og regler, ulike temaressurser med oppgaver, samt TegnStart som er en interaktiv programserie for tegnspråkopplæring.

Alf Prøysen på tegnspråk (app)

alf-proysen

Med denne appen får du oppleve tre av Alf Prøysens barnesanger og to av hans fortellinger på norsk tegnspråk. Sanger og fortelling har undertekst.

Last ned i iTunes / App Store
Last ned i Google Play

Ole og Mia (apper)

ole-og-mia

Syv enkle hverdagshistorier med mye humor og tydelig bildespråk. Historiene formidles på tegnspråk, strektegninger med tegn, norsk tale og tekst, tegn til tale og grafiske tegn. Last ned i iTunes / App Store

Karsten og Petra kjører brannbil (app)

kjorer-brannbil

Karsten og Petra opplever mange nye ting når barnehagen besøker en brannstasjon. Fortellingen formidles med bilder, tegnspråkvideo, tekst og norsk tale.

Last ned i iTunes / App Store

Petra vil bli dyrlege (app)

petra-vil-bli-dyrlege

Petra er fire år. Hun har en mor som er dyrlege. Petra vil også bli dyrlege når hun blir stor. Fortellingen formidles med bilder, tegnspråkvideo, tekst og norsk tale.

Last ned i iTunes / App Store

Brage lager grimaser (app)

brage-lager-grimaser

Bildebok-app med grafiske tegn (Widgit), norsk tegnspråk og norsk, 
samt mulighet for egne lydopptak. Brage og Spidi lager morsomme grimaser, men Ludo er ikke helt med på leken. Fortellingen er illustrert med tegninger og animasjoner.

Last ned i iTunes / App Store

Bursdagsgaven (app)

bursdagsgaven

Bildebok-app med grafiske tegn (Widgit), norsk tegnspråk og norsk, 
samt mulighet for egne lydopptak. Det Britt får i bursdagsgave hjelper henne med å oppdage nye ting – på seg selv og andre. Fortellingen er illustrert med tydelige tegninger.

Last ned i iTunes / App Store

Språkkista: tegn og symbol (app)

spraakkista-tegn-symbol

Appen Språkkista: tegn og symbol inneholder en bildebank på i alt 300 foto. Disse er kategorisert i 10 tema som alle handler om hverdagen til små barn. Til hvert tema foreslås 30 sentrale begreper som utgangspunkt for språkarbeidet i barnehagen. Foruten fotografiene blir begrepene presentert på norsk (bokmål og nynorsk), norsk tegnspråk og med grafiske symboler (WLS).

Last ned i iTunes / App Store

Last ned i Google Play

Språkkista temahefter – nye språk 1

Gan-spraakkista-temahefte

GAN Aschehoug sin innholdsrike Språkkiste rommer både trykt og digitalt materiell for inspirasjon til det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. I Språkkista er det en ord – og billedbank med 300 ord fordelt på ti temaer. De ti temaheftene er nå kommet på 13 nye språk, deri også norsk tegnspråk.

Les mer på statped.no2-tusen (web)

2-tusen-gallery

En innholdsrik ressurs for å fremme begrepsutvikling. Mange illustrerte temaer, eventyr og interaktive oppgaver. Språklig presentert på norsk tegnspråk, norsk tale og grafiske tegn (Symbolstix).

Gå til nettressrus

Gullhår og de tre bjørnene (web)

gullhaar-gallery

Eventyret formidles med bilder, tegnspråkvideo og norsk tale.
Gullhår – fortelling
Gullhår – interaktiv fortelling
Gullhår – fortell selv!

Gå til nettressrus

TegnBrum – tivoli (web)

tegnbrum-tivoli

I TegnBrum er temaet Tivoli og mangel på penger! Oppgaven er å finne det antall mynter som jenta trenger for å hoppe trampoline, kjøre karusell osv. Klikk på myntene, så får du se jenta i aksjon.
Gå til nettressursHva gjør de? (web)

hva-gjor-de_gallery

Et interaktivt program for de minste barna. Velg blant de 4 skikkelsene fra Hva gjør de? og finn ut hva de gjør. Du blir presentert for en oppgave som løses ved å klikke på et bestemt sted i illustrasjonen.

Gå til nettressrus

Hva heter de? (web)

hva-heter-de-gallery

Et interaktivt program for de minste barna. Du møter 4 skikkelser en klovn, en baby, et spøkelse og en bamse. Klikk på skikkelsene og du får vite hva de heter på tegnspråk og på norsk tale.

Gå til nettressrus

Bokstaver og håndformer (web)

haandformer-gallery

Oppgaven er å avlese håndformene for så å finne de bokstavene som håndformene representerer. Når en rad med håndformer har fått sine bokstaver kan en med tastaturet skrive det aktuelle ordet. Det er også mulig å plassere alle bokstavene før en skriver inn ordene.

Gå til nettressrus

TegnStart (win/mac program)

tegnstart

TegnStart er et interaktivt PC-program med mange ulike aktiviteter for en intensiv språklæring. Serien er ment som selvstudium i tegnspråk for nybegynnere, men den egner seg også til bruk i organisert tegnspråkundervisning.

Gå til hjemmeside


Ett skritt foran (web)

ettskrittforan

På nettstedet Ett skritt foran er det flere tegnsatte sanger og regler.

Gå til sanger
Gå til regler
Gå til ettskrittforan.no


Nettbrett Det finnes to ulike hovedtyper nettbrett – Apple iPad eller nettbrett med Android (flere ulike fabrikat). Mange apper finnes for begge typer nettbrett, men ikke alle. I tillegg til apper kan du også bruke mange læringsressurser på nett (eks. www.erher.no). Du kan lage snarveier på nettbrettet til de ulike nettressursene, slik at det blir enkelt for barna å finne dem på «hjem-skjermen». (iPad: Når du er inne på nettsiden klikker du på «firkanten med en pil» på menylinjen,addToHome og velger «Legg til på Hjem-skjerm»). Noen læringsressurser er laget i Flash, og da fungerer de gjerne ikke i den vanlige nettleseren på nettbrettet. Du kan da bruke nettleseren «Puffin» som du finner på appstore/GooglePlay. Her finner du en veiledning.

Interaktiv tavle, storskjerm, prosjektor, Smartboard De ulike ressursene inviterer til samtale om ulike temaer og i flere av ressursene er det interaktive oppgaver. Bruk interaktiv tavle/stor skjerm når dere skal bruke ressursene for en litt større barnegruppe. Da blir det enklere for barna å se det som er på skjermen og dere unngår mas og knuffing rundt nettbrettet/datamaskinen. Det blir også lettere å styre den interaktive aktiviteten mellom den aktuelle ressursen og barna. Nå er det bare å håpe at barnehagen har hengt tavla/skjermen så lavt at barna klarer å berøre skjermen. Det finnes interaktive tavler der en kan justere høyden.

Nettbrett og interaktiv tavle/storskjerm Vanligvis er interaktiv tavle/storskjerm koblet til en PC. Hvis du vil koble nettbrettet til skjermen/tavlen kan du gjøre dette på to måter:

  1. Med ledning Du må skaffe deg en overgang mellom nettbrettet og ledningen som går til skjermen. Her er noen eksempler på overganger til iPad:
   Lightning Digital AV-adapter.
   Lightning-til-VGA-adapter.
   Det finnes tilsvarende overganger også til Android nettbrett.


 1. Trådløst Hvis du bruker iPad kan du koble Apple TV til skjermen og overføre lyd og bilde trådløst til skjermen. Her er en veiledning. Hvis du bruker Android nettbrett kan du koble Chromecast til skjermen og overføre lyd og bilde trådløst til skjermen. Her er en veiledning.

Vær oppmerksom på at hvis du har koblet et nettbrett til den interaktive tavlen, fungerer det ikke å «klikke på tavlen» slik du er vant til når tavlen er koblet til PC. Du må da styre programmet fra nettbrettet som er koblet til tavlen.
En stor takk til Bø barnehage i Radøy kommune og Solås barnehage i Gjesdal kommune for tips og bilder fra livet i barnehagen.

TegnMyggen og knottene er ett av resultatene fra prosjektet Tegnspråkpiloten som Statped vest gjennomførte i 2014 og 2015. Prosjektet var initiert og finansiert av Utdanningsdirektoratet. Målet med prosjektet var å styrke tegnspråkets status, øke kunnskapen om og ferdigheter i tegnspråk hos hørende barn/elever og lærere ved noen skoler og barnehager. Tegnspråkpiloten bestod av 4 piloter; Bø barnehage, Sagvåg skule, Nattland skole og Nordahl Grieg videregående skole.

Tegnspråkpiloten ble et svært vellykket prosjekt ledet av Ellinor Hjelmervik, mens Kari Larsen, Petter Sørensen, Margrethe Neraas Fjæren og Ingunn Storlykken Herland ga veiledning til barnehage-/skoleansatte.