"10 fordeler med å være døv", forelsning av Paal Richard Peterson


25. april 2003 hadde Lærerhøgskolen i Sør- Trøndelag et pedagogiskseminar for både lærerstudenter og tolkestudenter på Lærerhøgskolen med ulike forelesninger. Blant annet Paal Richard Peterson ble invitert til å holde en forelesning for studentene. Målet med forelesningen hans var å fortelle studentene, særlig de hørende studentene som ikke hadde gode kjennskap døve, om hvordan det er å være døv. Han prøvde å få fram det positive med å være døv.

Mye av det som blir skrevet i dagens media fremmer bare det negative med å være døv. Man leser ofte slike overskrifter som ”Reddet fra stillheten”, ”dømt til liv som døv”, o.l. Forelesningen til Paal R. bygger på en del ironi der han gjør narr av media og myter rundt døvheten, samtidig som han også saklig tar opp og drøfter ulike temaer som er aktuell i døvemiljøet, bl.a. om CI- debatten, tegnspråk, tospråklighet og barnsspråkutvikling.

Paal R. har hovedoppgave i statsvitenskap. Han har skrevet om døves politiskdeltakelse og døves interesse for ulike politiske saker. (Døv identitet og politisk deltakelse: taus minoritet eller arbeid i det stille? Paal Richard Peterson, Universitet i Oslo 2001).

Denne forelesningen kan brukes i flere ulike undervisningssammenhenger. Paal R. tar opp flere temaer og problemstillinger som kan være aktuelle for elevene å drøfte i klassen. Elevene kan også se på hvordan forelesningen er bygget opp og strukturen i den. Forelesningen kan også være fint å bruke som utgangspunkt til arbeid med ulike sjangrer. I følge lærerplanen skal elevene bli kjent med ulike sjangrer, og forelesning er en type sjanger som elevene skal bli kjent med. Å jobbe med muntlig fremføring er svært aktuell for døve elever som må lære seg å lage strukturert framføring og bli mer bevisste på bruk av tolk. Paal R. bruker tolker i denne forelesningen, og må ta flere pauser inn i mellom mens han prater for å passe på at tolkene er med.

Forelesningen hans veksler mellom både monologisk lesing og dialog med publikumet. Forelesningen starter med at han presenterer seg selv og forteller hvem han er, hva han har studert og hva han jobber med. Deretter innleder han mot forelesningsemnet ved å trekke inn ulike konkrete kontekster fra samfunnet som ulike avisoverskrifter fra media. Elevene kan se på hvordan Paal R. presenterer temaet sitt og hvordan han drøfter og argumenterer foran publikumet.

Denne forelesningen åpner for mange undervisningsmuligheter, det er opptil den enkelte lærere hvordan de ønsker å bruke denne i tegnspråkundervisningen.

Vi har laget en oversikt over innholdet i forelesningen her med tidskode og enkelt stikkord til innholdet i hver tidskoder, PDF- fil her