Webhefte 12


cancel

"F-14 Tomcat"
Videotekst med norsk oversettelse

Tekst og framføring: Kjetil Rønning

Inndeling, redigering og glossing: Irene Greftegreff

Teksten er oversatt til norsk. Oversettelsen står to ganger, i større avsnitt, eller oppdelt i enkeltsetninger og små avsnitt. Ordvalg og setningsbygning i de kortere avsnittene kan være endret i forhold til de lengre, og ligger gjerne tettere opp til originalen, med hensyn til setningsrekkefølge.


Se hele teksten i sammenheng


Klikk på de ulike emnene du ønsker å se:

1. Innledning

2. Flytypens historikk, formål, funksjon og egenskaper

3. Å ta av og lande på et hangarskip

3.1.Om hangarskipet

3.2. Take-off

3.3 Landing

4. Hastighet


1. INNLEDNING
Jeg skal snakke om en flytype som heter F-14 Tomcat.

Dette flyet har en spiss nese og en halvkuleformet cockpit med to sitteplasser, foran og bak. Rett bak cockpiten er et flatt parti (flykroppen). Foran på den er det luftinntak. Fra dem går det kanaler bakover til jetmotorene. På hver side av den skrå flykroppen sitter vingene, som kan reguleres ut og inn. Høyderorene kan reguleres opp og ned, og bak er det faste halefinner.

1.1. Det jeg skal snakke om er en flytype som heter F-14 Tomcat.

INDEKS FLY_TYPE INDEKS DET-ER F-14 T_O_M_C_A_T

1.2.

1.2.1. Dette flyet har en spiss nese og en halvkuleformet cockpit med to sitteplasser, foran og bak.

fly / spiss nese

halvkuleform på flyet TO to sitter

1.2.2. Rett bak cockpiten er et flatt parti (flykroppen). Foran på den er det luftinntak. Fra dem går det kanaler bakover til jetmotorene.

halvkule over sittende person / horisontal flate

rektangler

kanaler / runde objekter / stråler

1.2.3. Flykroppen er skrå på sidene, og her sitter vingene, som kan reguleres ut og inn. Høyderorene kan reguleres opp og ned, og bak er det faste halefinner.

horisontal flate / skrå sider på flaten / horisontale svingbare flater

vertikale svingbare flater

vertikale flater

SE ANIMASJON AV F-14

Tilbake til toppen


2. FLYTYPENS HISTORIKK, FORMÅL, FUNKSJON OG EGENSKAPER:
F-14 hadde sin første flytur i 1970, og kom i produksjon senere, fra 1972.

Formålet med flyet er å være avskjæringsfighter for The US Navy og US Marines. Dette innebærer å forsvare flåten, for eksempel fly eskorte og angripe fiendtlige fly. F-14 blir ikke brukt til å bombe bakkemål. Til det brukes andre flytyper, som f.eks. Tornado, F-18, og flere forskjellige - men det skal vi ikke ta opp her. F-14 er en ren jager, og bare det.

Vingene på flyet kan reguleres ut og inn, avhengig av hastigheten. Hvis hastigheten er lav, går vingene automatisk lenger ut, fordi det gir god oppdrift. Det skjer for eksempel ved landing, ved takeoff fra kort bane, og når det fylles bensin i lufta. Hvis hastigheten er høy trekkes vingene automatisk helt inn, for da blir luftmotstanden mindre. Resultatet er at flyet oppnår meget høy hastighet.

I et F-14 fly er det to sitteplasser. Foran sitter piloten, og bak navigasjons- og våpenoperatøren.

F-14 er ikke så god å fly med som F-16, for F-16 er lite, lett og hurtig, og derfor lett å manøvrere, mens F-14 derimot er stort og tungt, og tregt. Men i luftkamp vinner ofte F-14 likevel, på grunn av topptrente piloter og avanserte våpensystemer.

2.1. Når det gjelder historien hadde F-14 sin første flytur i 1970, det gikk en tid til produksjonsstart i 1972.

FØR-xxx INDEKS FØRST FLY_TUR DET-ER 1970

SENERE PRODUKSJON 1972

2.2.1. Målet med flyet, hva er det? Jo, det er å være avvisningsfigheter for The US Navy og US Marines.

INDEKS MÅL HVA

jo DET-ER AVVISE-avvisning F_I_G_H_T_E_R FOR the-INDEKS U_S N_A_V_Y OG U_S M_A_R_I_N_E_S

2.2.2. Det betyr å forsvare flåten, for eksempel ved å fly eskorte og angripe fiendtlige fly.

INDEKS BETY FORSVARE FOR [GRUPPE, forsnakkelse] FLÅTE_GRUPPE

FOR-EKSEMPEL FØLGE-eskort / to fly i lufta / ANGRIPE ANDRE FLY

2.2.3.

2.2.3.1. Bombe bakkemål gjør F-14 ikke.

INDEKS bakkemål-LANDSKAP-MÅL fly bomber INDEKS (hoderist)

2.2.3.2. Andre flytyper gjør det. Det er for eksempel Tornado, F-18, og flere forskjellige - men det skal vi ikke ta opp her.

nikking ANDRE FLY_TYPE-xx INDEKS

DET-ER T_O_R_N_A_D_O ELLER F_18 MANGE-FORSKJELLIGE FERDIG-MED-EMNE

2.2.3.3. F-14 er en ren jager, og bare det.

INDEKS F-14 BARE REN JAGER UTELUKKENDE

2.3. Om vinkelen på vingene
2.3.a.

2.3.1. Hvorfor kan vinkelen på vingene reguleres, hvorfor det? Jo, det avgjøres av hastigheten.

INDEKS vingene beveges HVORFOR vingene beveges

jo-JA-xx HASTIGHET AVGJØR INDEKS

2.3.2. Hvis den er lav, går vingene automatisk lenger ut, fordi det gir god løft.

HVIS SEN AUTOMATISK vingene går ut

SKYLD GOD LØFT

2.3.3. For eksempel ved landing, ved takeoff på kort bane, og når F-14 i lufta får overført bensin fra et annet fly. Og sånn (gest).

FOR-EKSEMPEL LANDING fly lander

og TAKE_OFF KORT fly tar av

og BENSIN FYLLE to fly i luften / ledning rekkes mellom flyene

2.3.b.

2.3.4.

2.3.4.a. Hvis hastigheten er høy trekkes vingene automatisk helt inn, for da blir luftmotstanden mindre.

HASTIGHET-xxx AUTOMATISK legger vingene helt inn / flyr raskt

SKYLD MINDRE LUFT-MOTSTAND

2.3.4.b. Resultatet er høy fart og rask flyging.

RESULTAT HØY FART flyr raskt

2.4. I et F-14 fly er det to sitteplasser. Den som sitter foran er piloten, og den som sitter bak er navigasjons- og våpenoperatøren.

F-14 INDEKS ER-DER TO to sitter

sitter foran DET-ER PILOT sitter foran

sitter bak DET-ER [NAVIGASJON OG VÅPEN_O_PERSON]-navigasjon og våpenoperatør sitter bak

2.5. F-14 er ikke så god å fly med som F-16, for F-16 er lite, lett og hurtig, og derfor lett å manøvrere, mens F-14 er stort og tungt, og tregt.

INDEKS fly raskt og lett ER-GOD SOM F_16 INDEKS (hoderist)

SKYLD F_16 INDEKS LITEN LETT HURTIG INDEKS fly raskt og lett

F-14 INDEKS (hoderist) STOR TUNG INDEKS fly langsomt og tungt

2.6. Men i luftkamp vinner ofte F-14 likevel, på grunn av topptrente piloter og avanserte våpensystemer.

MEN LUFTKAMP INDEKS OFTE VINNE INDEKS

SKYLD TOPP_TRENT PILOT_person

PLUSS KOMPLISERT-avansert VÅPEN_SYSTEM

Tilbake til toppen


3. Å TA AV FRA OG LANDE PÅ ET HANGARSKIP

3.1. Om hangarskipet

F-14 sin "hovedbase" er på et hangarskip. Der er det 60 til 90 fly. Det er flere forskjellige skvadroner på skipet. En eller to er F-14 skvadroner, resten av skvadronene tilhører andre flytyper. Det er stor forskjell på et hangarskip og en flyplass. En vanlig flyplass befinner seg på fastlandet og har lang rullebane. Et hangarskip er som en liten flytende by, hvor omtrent 6 000 personer arbeider.

3.1.1. F-14 sin "hovedbase" er på et hangarskip.

F-14 INDEKS SIN ANFØRSELSTEGN HOVED_BASE
DET-ER INDEKS HANGARSKIP H_A_N_G_A_R_S_K_I_P

3.1.2. Der er det 60 til 90 fly.

ER-DER OMTRENT 60 TIL 90 FLY

3.1.3. Det er flere forskjellige skvadroner på skipet. En eller to er F-14 skvadroner, resten av skvadronene tilhører andre flytyper.

ER-DER FLERE FORSKJELLIG-xxx skvadroner-GRUPPE-xxx-

EN TO DET-ER F-14 skvadron

REST SKVADRON-xx DET-ER ANNEN FLY_TYPE-xx

3.1.4. Hangarskip og flyplasser er veldig forskjellige. En vanlig flyplass er på fastlandet og har lang rullebane.

HANGARSKIP INDEKS-hånd FLY-PLASS INDEKS DE-TO VIRKELIG FORSKJELLIG

VANLIG FLY-PLASS INDEKS DET-ER FAST_LAND LANG RULLEBANE

3.1.5. Hangarskipet er som en liten flytende by, hvor omtrent 6 000 personer arbeider.

HANGARSKIP INDEKS SOM-xx LITEN FLYTE-xx-flytende BY

OMTRENT 6 000 PERSON-xx JOBBE INDEKS

3.2. Take-off

På hangarskipet ligger rullebanen skrått i forhold til skipets lengderetning, og er svært kort. F-14 kan ikke ta av på egen hånd, på grunn av den korte lengden. Den kan ta av fordi hangarskipet har en dampdrevet katapult, etter samme prinsipp som når en skyter strikkfly. På fordekket er det to katapultspor. Flyet kjøres fram til et av dem. Nesehjulet senkes, og festes i katapulten. Platen i dekket bak flyet (jetstrømsdeflektoren) vippes opp. Vingene slås ut, høyderorene og de vertikale finnene sjekkes. Jetmotorene settes på for fullt mens flyet fremdeles står i ro. Jetmotorene settes på for fullt mens flyet fremdeles står i ro. Når katapulten setter inn, skrenser flyet framover. Høyderorene er oppe (men katapulten holder forparten nede). I det øyeblikk flyet letter (fordi katapulten slipper), slås høyderorene ned. Når flyet vel er i lufta trekkes landingshjulene opp. Ved starten akselererer flyet fra 0 til 250 km/t på to sekunder.

3.2.1. På hangarskipet ligger rullebanen ikke rett, men skrått, og den er svært kort.

hangarskip / bane-rullebane / rett (hoderist) / skrå

og KORT

3.2.2. F-14 kan ikke ta av på egen hånd, på grunn av den korte lengden.

F-14 INDEKS KLARE SELV TA-AV (hoderisting)

SKYLD INDEKS KORT

3.2.3. Hvordan greier den da å ta av? Jo, hangarskipet har en dampdrevet katapult, etter samme prinsipp som når en skyter strikkfly.

HVORDAN TA-AV

jo INDEKS HANGARSKIP INDEKS HAR DAMP_DREVET KOBLING-katapult

SAMME PRINSIPP SOM STRIKK_FLY skyte-ut strikkfly-flyr

3.2.4.

3.2.4.1 På fordekket er det to spor som hører til katapultene. Her blir flyet kjørt fram til et av dem.

skipets forpart / to striper på hver side

INDEKS flyet kjøres fram

3.2.4.2. Nesehjulet senkes, og festes i katapulten. Platen i dekket bak flyet (jetstrømsdeflektoren) vippes opp. Vingene slås ut, høyderorene og siderorene sjekkes.

nesehjulet senkes og festes

plate bak flyet vippes opp

vingene går ut

høyderorene sjekkes

siderorene sjekkes

3.2.4.3. Jetmotorene settes på for fullt mens flyet fremdeles står i ro. Når katapulten setter inn, skrenser flyet framover. Høyderorene er oppe (men katapulten holder forparten nede). I det øyeblikk flyet letter (fordi katapulten slipper), slås høyderorene ned. Når flyet vel er i lufta trekkes landingshjulene opp.

jetmotorene settes på / flammene står ut / flyet står stille

katapulten trekker / flyet framover med forparten ned

høyderorene helt oppe / flyet framover med forparten ned

flyet vipper opp og fram / høyderorene slås ned

flyet er i lufta / landingshjulene trekkes opp / flyet er i lufta

3.2.5. Ved starten akselererer flyet fra 0 til 250 km/t på to sekunder.

flyet på rullebanen / START / flyet bråstarter (nikk) / FRA NULL TIL 250 KILOMETER TIME (nikk) TO SEKUND

3.3. Landing

Landingen er svært vanskelig, og krever stor dyktighet hos piloten. Årsaken er at rullebanen på et skip hele tiden flytter seg, derfor må en stadig gjøre nye beregninger under landingen. F-14 er utstyrt med en "hook", det vil si en krok, som er plassert under og bak på flyet. På hangarskipet er det fire vaiere. De er plassert på tvers, bakerst på rullebanen. Flyet begynner innflygningen ved lav hastighet og med vingene helt ut. Flyet nærmer seg skipet skrått bakfra. Landingshjul, nesehjul, og hook senkes. Før flyet går inn for landing reguleres høyderorene, og det gis ekstra gass. I det flyet lander hektes hooken, og flyet bremses opp. Fra flyet lander med en fart på 220 km/t, til det stopper, tar det to sekunder.

3.3.1. Landingen er svært vanskelig, og krever stor dyktighet hos piloten. Årsaken er at rullebanen på et skip hele tiden flytter seg, derfor må en stadig gjøre nye beregninger under landingen.

INDEKS LANDING INDEKS VIRKELIG VANSKELIG INDEKS

å INDEKS STOR KRAV DYKTIG PILOT_PERSON

SKYLD skipsdekk / rullebane / på dekket / flytter seg hele tiden

MÅ BEREGNE-xx lande på dekket

3.3.2. F-14 er utstyrt med en "hook", det vil si en krok, som er plassert under og bak på flyet.

F-14 INDEKS HAR UTSTYR DET-ER H_OO_K

DET-VIL-SI KROK

stikker ut bak under på fly

3.3.3. På hangarskipet er det fire vaiere. De er plassert på tvers, bakerst på rullebanen.

HANGARSKIP INDEKS ER-DER FIRE vaier-xxx

skipsdekk / skrå rullebane PÅ BAK FIRE horisontale parallelle striper

3.3.4. Flyet begynner innflygningen ved lav hastighet og med vingene helt ut. Flyet nærmer seg skipet skrått bakfra. Landingshjul, nesehjul, og hook senkes. Før flyet går inn for landing reguleres høyderorene, og det gis ekstra gass. I det flyet lander hektes hooken, og flyet bremses opp.

flyet svinger / vingene går ut / flyet svinger / røyk fra motorene

flyet har kurs for hangarskipet, skrått bakfra / landingshjulene senkes / nesehjulet senkes / hooken senkes

flyet litt nærmere skipet / røyk fra motorene / flyet litt nærmere skipet / høyderor reguleres / røyk fra motorene / flyet litt nærmere skipet

flyet tett ved skipet ... lander / hooken hekter / flyet lander hardt / hjulene skrenser framover / flyet fortsetter et stykke / stopper / triller litt tilbake

3.3.5. Fra flyet lander med en fart på 220 km/t, til det stopper, tar det to sekunder.

FRA flyet berører dekket INDEKS 220 KILOMETER TIME flyet skrenser / stanser NULL STOPP TO SEKUND

 

Tilbake til toppen


4. HASTIGHET
F-14 har en maksimal toppfart på 2,3 MACH, det vil si omtrent 2 500 km/t.

F-14 INDEKS MAKS TOPP_FART TO KOMMA TRE M_A_C_H

SI OMTRENT TO_TUSEN_FEM-HUNDRE KILOMETER TIME

Tilbake til toppen