Webhefte 14


cancel

Oversettelse av Lukasevangeliet til tegnspråk

 

Odd-Inge Schröder forteller om arbeidet med å oversette Lukasevangeliet til tegnspråk.

Spørsmål:
01 Hvordan kom dette oversettelsesarbeidet i stand?
02 Hvorfor oversette bibelen til tegnspråk?
03 Hvordan publiseres Lukasevangeliet på tegnspråk?
04 Hvem er målgruppen og hva betyr en oversettelse av bibelen for dem?
05 Hvordan var oversettelsesarbeidet?
06 Er oversettelsen helt lik originalen?
07 Hva var spesielt med å oversette tekst fra bibelen?
08 Hvilket språk tok du utgangspunkt i når du oversatte?
09 Hvilke redskaper brukte du i arbeidet?
10

Var det noen ting i teksten som var vanskelig å forstå?

11 Var det noen utfordringer i forhold til språkformen i bibelen?
12 Tegnspråk og skriftlig norsk bruker ulike virkemidler, hvilke utfordringer ga det?
13 Var det noen utfordringer i forhold til lokalisasjon i tegnspråk?
14 En tegnspråklig forteller kan ikke være usynlig, hva gjør det med teksten?
15 Hvordan var det å ta opptak?
16 Hvor lang tid brukte du på oversettelsesprosessen?
17 Er det noe du ville gjort annerledes?
18 Skal mer av bibelen oversettes til tegnspråk i fremtiden?

 

Lukasevangeliet på tegnspråk finner du på www.bibelen.no. Klikk på "tegnspråk" i høyre kolonne.

Oppgaver

  1. Tenk over hvilke utfordringer du selv møter på når du oversetter mellom norsk og tegnspråk. Hva tror du årsaken til utfordringene er?

  2. Sammenlign det å oversette en såkalt "enkel" tekst med å oversette en "komplisert" tekst.


Bøkene Odd-Inge brukte når han oversatte:

"A handbook on the gospel of Luke" by J. Reiling and J. L. Swellengrebel

"Nytestamentlig. Gresk grammatikk" av Ragnar Leivestad

"Græsk-Dansk ordbok" C. Berg

"Det nye testamente"

"Novum Testamentun Graece et Norvegice"

"Erwin Preuschen Handwörterbuch zum Griechisehen neuen Testament"

 

 

Bidragsytere:

Intervju: Unni Helland

Utarbeidelse av spørsmål: Torill Ringsø

Opptak: Kjetil Rønning

Redigering av opptak og utarbeiding av webhefte: Unni Helland og Torill Ringsø