Artikler og innlegg som omhandler begrepene "Døv" og "Døvstum" - hentet fra www.deafnet.no

   

Tegn og Tale nr. 8/1957
Anvend aldri benevnelsen DØVSTUM!

   

De Døves Blad nr. 5-6/1896
Bergens døvstummeforening

   
Tegn og Tale nr. 2/ 1930
Diskusjon om fellesnordisk "fingeralfabetet"
og om å avskaffe ordet "døvstum"

   
Døves Jul 1952
Hva vet DE om døvhet og døve mennesker?
Døvstumme - imbesille - analfabeter?
   
De Døves Blad nr. 11-12/1896
Døvstum eller døv
   
De Døves Blad nr. 9-10/1896
"Bergens døvstummeforening" (Til klargjørelse)
   
Tilbake til "Organisasjonshistorie"