statped logo
↩ til statped.no
Tegnspråk i videregående skole
Dramaprosjekt for elever ved Heimdal VGS, våren 2004: Oppvarming Forumteater Teatersport Døvehistorisk bevegelse. Foredrag ved WFD kongress i Montreal, Canada sommeren 2003 Oversettelse av Lukasevangeliet (Av Odd Inge Schrøder) til tegnspråk