statped logo
↩ til statped.no
Tegnspråk i videregående skole
Tegnspråkets historie Tidlige beskrivelser av døve Holdninger til døve Undervisning av døve Ulike undervisningsmetoder Tegnspråkets utvikling på 1900- tallet Krav om tegnspråk som eget fag i døveskolen De første tegnspråkkursene Tegnspråkutvalgets arbeid Tegnspråk blir eget fag i skolen Tegnendringer Tegnvariasjoner