statped logo
↩ til statped.no
Tegnspråkgrammatikk
1. Tekst 2. Setningsstruktur 3. Håndalfabetene 5. Modifisering 6/6.1 Referanse / Lokalisasjon 6/6.3 Referanse / Proform 7. Tidslinjer