statped logo
↩ til statped.no
Tegnspråkgrammatikk
1. Tegnklasser 2.Studieteknikk. Lag spørsmål til bilde 3. Positive og negative uttrykk 4. Studieteknikk. Svare på spørsmål 5. Studieteknikk. Lag spørsmål 6. Byggeklossene i språket 7.1 Referanser: Synsvinkel 7.2 Referanser: Proformer 7.3 Referanser: Lokalisasjon 8. Modifisering 9. Studieteknikk. Finne opplysninger i tekst 10. Tidsuttrykk 11. TMFOK 12. Studieteknikk. Finne opplysninger i tekst 13. Setningsstruktur 14. Studieteknikk