statped logo
↩ til statped.no
Elevvideo 1
Meninger om mangt Språkbruk Å argumentere Innlegg Uttrykk for protest Hvordan lage språkmappe Hvorfor spare på tekstene sine Respons og vurdering Tid Tidsmarkører Aspekt Fortelling - personbeskrivelse Utdrag fra fortellinger Utvikle personbeskrivelser Sakprosa Er sakprosatekster alltid sanne? Reklame Hvor møter vi reklame? Reklamefilm for Dagbladet Fortelling - å velge ut stoff Animasjonsfilmen "Livet på kjøkkenbenken" Fortellingen "Livet på kjøkkenbenken" En bildefortelling og to fortellinger