statped logo
↩ til statped.no
Tegnspråkgrammatikk - 8.trinn
1 Grensemarkører 2 Setningsstruktur 3/3.1 Referanse - Lokalisasjon 3/3.2 Referanse - Synsvinkel: 3/3.2 Referanse - Proform 4 Tidslinjer eksempel 18 ekspel 19