statped logo
↩ til statped.no
Grunnbok - 9.trinn
LYRIKK: Kjetil Rønning Laika Dikt av georg Bjerkli, Billur Taskoparan og Thorbjørn Thomassen Et dikt i tre versjoner: Kjetil Eide Irene Greftegreff Kjetil Rønning SIDEMÅLET: Fattigkaren som blei rik Å VÆRE SAKLIG OG USAKLIG: Å begrunne Argumenter og motargumenter, Hva bygger argumentene på? Usaklighet FRA DAGBOK TIL ESSEY: Dagbok, Guri Tuft: Det året jeg datt Anne Frank: Kjære Kitty Brev til kjente og ukjente, Hei! Savner du en venn? Petitartikkel Øyvind Thorsen: Kinkig iskjøp Essey, Sverre Asmervik: Berre ein hund Artikler og utgreiinger, Stort sett er det tre foreldretyper Argumenterende tekster, Det fins noen som gjør noe Ulike måter å bygge opp sakprosatekster på, generalisering Motsetning Årsak og følge Tid for større oppgaver, Lov og rett TEGNSPRÅKETS HISTORIE FRA NORRØN TID OG FRAM TIL IDAG: Håndalfabeter fra andre land Konstantinos fra Hellas Chris Dunn fra Australia Victor Smaltser fra Russland Jung Sun Kim fra Korea Nilwan Pitiat fra Thailand Teresa Muianga fra Mosambique Eva Hovergren fra Sverige Døveundervisningens historie, Trondheim døveforening: Andreas Christian Møller LITTERATUR OG SPRÅKHISTORIE 1814-1870: Folkeopplysning og romantikk, Hans Gudes brev Retorikk, La døveskolen leve Åpning av døves kulturdager 1991 Håkon 7, Rett tale til rett tid En berømt tale; Martin Luther King: Jeg har en drøm GODT SPRÅK: Variasjon i språket, Årsakssetninger Beskrivelse Fjelltur